Bendra vietos veiklos grupių iniciatyvų platforma pažangiam kaimui kurti

„Bendra vietos veiklos grupių iniciatyvų platforma pažangiam kaimui kurti“ Nr. PLKT-PV-19-1-08233-PR001 pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“.

Įgyvendinimo pradžia – 2019-10-14, pabaiga 2021-11-03.

Projekto tikslas – padidinti LEADER proceso svarbą ir pažangaus kaimo sąvokos žinomumą.

Projekto uždaviniai. 1. Aktyvinti kaimo plėtros procesų subjektų dalyvavimą pažangaus kaimo vystymosi politikos formavome. 2. Užtikrinti gerųjų kaimo projektų pavyzdžių sklaidą.

Europos Komisija yra viešai įsipareigojusi palaikyti pažangių kaimų judėjimą. Pažangių kaimų skatinimą galima traktuoti, kaip raginimą ieškoti teritoriniu požiūriu išmintingų sprendimų, kurie atitiktų vietos gyventojų poreikius ir vystymosi potencialą, tai raginimas vietos bendruomenėms suformuoti savo išgyvenimo ilgalaikę strategiją, besiremiančią mokslo ir technologijų naujovėmis. Lietuvos mokslininkai daugiau dėmesio skiria aplinkai ir kaimo vietovių pažangos galimybėms (V.Atkočiūnienė, E.Plioplys, 2018). Todėl Vietos veiklos grupių tinklas, įgyvendindamas šį projektą sieks paskatinti, kaimo plėtros dalyvių, įgyvendinančių principą „Iš apačios į viršų“, įsitraukimą į pažangaus kaimo politikos Lietuvoje formavimą bei sudarys sąlygas naujų idėjų generavimui.

Projekto veiklos apims seminarų „Pažangaus kaimo link“ visose apskrityje organizavimą. Specialiai sukurtos „LEADER“ ekspertų apskritojo stalo diskusijų įžvalgas apie šios priemonės daromą pažangą. Gerųjų vietos projektų pavyzdžių atranką ir sklaidą, tiek parodose, tiek mugėse bei įvairiose medijose. Tarptautinės konferencijos organizavimą „LEADER“. Pažangus kaimas. Dabartis. Vizija“, kurioje pagrindinis dėmesys bus skirtas LEADER programos metu įgyvendintų projektų dabarčiai ir ateičiai, išskiriant pažangų ir darnų visų partnerių bendradarbiavimą.

Informacija apie projektą Lietuvos kaimo tinklo psl.


2021 m. spalio 6/7d. tarptautinė konferencija „LEADER. Pažangus kaimas. Dabartis. Vizija.“.