Kiekvienais metais
stipresni kartu

nuo 2007

Sveiki, užsukę į VVG tinklo puslapį,

Mes vienijame 49 kaimo vietovių vietos veiklos grupes (VVG), taip užtikrindami sėkmingą LEADER iniciatyvos įgyvendinimą. VVG veikia kiekvienoje kaimiškoje savivaldybės teritorijoje ir skatina vietos bendruomenės, verslo ir valdžios bendradarbiavimą. Mūsų nariai – stipri varomoji jėga, kuri rūpinasi kaimo gerove ir siekia kokybiškų rezultatų. LEADER programos ir VVG dėka kaimo vietovėse atnaujinama infrastruktūra, kuriamos naujos darbo vietos, sprendžiamos socialinės ir užimtumo problemos bei diegiamos inovacijos.

Šioje svetainėje rasite informaciją apie mūsų veiklą bei projektų pavydžius, kurie įgyvendinti Lietuvos kaimuose!

Jeigu turite idėją savo kraštui ar klausimų dėl ES paramos galimybių kaime, atminkite, kad visada esate laukiami jūsų teritorijoje veikiančioje VVG!

Tik VISŲ MŪSŲ bendradarbiavimas ir bendri tikslai ves kaimiškąjį potencialą PAŽANGAUS KAIMO LINK!

 

VVG tinklo naujienos

Kartu pasiekėme

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

+118 milijonų Eur investicijų nuo 2007 m.
+3885 sėkmingų projektų nuo 2007 m.
+2000 naujų darbo vietų nuo 2007 m.

Leader gerieji pavyzdžiai

Molėtų rajono savanorių ugniagesių veiklos užtikrinimas
Molėtų rajono kaimiškose vietovėse veikia 5 ugniagesių komandos. Prie minėtų komandų yra suformuotos savanorių ugniagesių formuotės, kuriose vykdo savanorišką veiklą 48 savanoriai ugniagesiai. Projekto „Molėtų rajono savanorių ugniagesių veiklos užtikrinimas“ įgyvendinto per Molėtų r. VVG „Keisdamiesi keičiamės“ metu buvo sukurtas...
skaityti daugiau
Molėtų rajono tapatumą atspindinčių (stiprinančių) keramikos suvenyrų sukūrimas
Projekto "Molėtų rajono tapatumą atspindinčių (stiprinančių) keramikos suvenyrų sukūrimas" įgyvendinimo per Molėtų r. VVG „Keisdamiesi keičiamės“ metu suorganizuota 10 renginių, kurių metu keramikai su bendruomenės nariais sukūrė penkis Molėtų krašto istorinį ir kultūrinį tapatumą stiprinančius keramikos suvenyrus: Žuvėdra (3 dydžių),...
skaityti daugiau
Vaikų ir jaunimo neformalaus švietimo ugdymas mažinant socialinę atskirtį Inturkės, Luokesos ir Joniškio seniūnijose
Projekto "Vaikų ir jaunimo neformalaus švietimo ugdymas mažinant socialinę atskirtį Inturkės, Luokesos ir Joniškio seniūnijose" įgyvendinto per Molėtų r. VVG „Keisdamiesi keičiamės“ metu buvo suorganizuotos 2 kūrybinės stovyklos vaikams ir jaunimui, kurių metu kartu su dalyviais atgaivinta legenda ir sukurta...
skaityti daugiau
Viena diena kaime
Pareiškėja Gražina Auguvienė, ūkininkauja, turi pieno ūkį gamina įvairiausių rūšių fermentinius, pelėsinius, lietuviškus sūrius. Pareiškėja kartu su šeima daugiau nei 10 metų veda dienos edukacines programas, į kurias atvykę turistai stebi, kaip gimsta sūriai, susipažįsta su ūkiu, degustuoja įvairiausių rūšių...
skaityti daugiau

Mūsų stiprybė
vienybė

Mūsų asociacija įkurta 2007 metais ir vienijanti 49 Lietuvos kaimiškąsias vietos veiklos grupes. Vietos veiklos grupės, kaip ir vietos veiklos grupių tinklas yra skėtinės nevyriausybinės organizacijos, įgyvendinančios LEADER iniciatyvą kaimiškose teritorijose.

© 2021 Leader tinklas