Kiekvienais metais
stipresni kartu

nuo 2007

Sveiki, užsukę į VVG tinklo puslapį,

Mes vienijame 49 kaimo vietovių vietos veiklos grupes (VVG), taip užtikrindami sėkmingą LEADER iniciatyvos įgyvendinimą. VVG veikia kiekvienoje kaimiškoje savivaldybės teritorijoje ir skatina vietos bendruomenės, verslo ir valdžios bendradarbiavimą. Mūsų nariai – stipri varomoji jėga, kuri rūpinasi kaimo gerove ir siekia kokybiškų rezultatų. LEADER programos ir VVG dėka kaimo vietovėse atnaujinama infrastruktūra, sukurtos naujos darbo vietos, sprendžiamos socialinės ir užimtumo problemos bei diegiamos inovacijos.

Šioje svetainėje rasite informaciją apie mūsų veiklą bei projektų pavydžius, kurie įgyvendinti Lietuvos kaimuose!

Jeigu turite idėją savo kraštui ar klausimų dėl ES paramos galimybių kaime, atminkite, kad visada esate laukiami jūsų teritorijoje veikiančioje VVG!

Tik VISŲ MŪSŲ bendradarbiavimas ir bendri tikslai ves kaimiškąjį potencialą PAŽANGAUS KAIMO LINK!

 

VVG tinklo naujienos

Kartu pasiekėme

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą. 

+118 milijonų investicijų nuo 2007 m.
+3885 sėkmingų projektų nuo 2007 m.
+733 naujų darbo vietų nuo 2007 m.

Leader gerieji pavyzdžiai

Pagrindinė veiklos kryptis – medinių – karkasinių surenkamųjų statinių (gyvenamų namų) ir jų komplektuojamų dalių gamyba. Pareiškėjas per Šiaulių r. VVG teikia paramos paraišką “UAB „Ecohouse“ verslo plėtra modernizuojant materialinę bazę” siekdamas gauti ES paramą pastato, kuriame vykdoma gamyba, kapitaliniam...
skaityti daugiau
Projekto “UAB „Šiaurės banga“ skalbimo paslaugų plėtra” vykdytojo per Šiaulių r. VVG, veikla apima dvi skalbimo paslaugas, t. y. darbinių drabužių teikimo veikla, kurią apima drabužių ir spintelių nuoma, drabužių skalbimas ir prižiūrėjimas (kompleksinis paslaugų teikimas) bei vien tik skalbimo...
skaityti daugiau
Projekto “Didžiosios Užgavėnės Naisiuose” įgyvendinto per Šiaulių r. VVG tikslas - išsaugoti ir puoselėti krašto etnokultūrinės tapatybės, kultūros ir tradicijų savitumą. Didžiosios Užgavėnės Naisiuose švenčiamos nuo 2015 m. Renginyje dalyvauja ne tik aplinkinių vietovių gyventojai - kasmet atvyksta vis daugiau...
skaityti daugiau
Per VVG „Radviliškio lyderis” įgyvendintas projektas „Kavinės „Pas Zitą“ plėtra“ sudarė galimybę kavinės „Pas Zitą“ veiklai plėtoti ir kurti naują darbo vietą.  Įmonės pagrindinė veikla – maisto gamyba ir tiekimas. Kavinė „Pas Zitą“ užsiima banketų, furšetų, konferencijų, gedulingų pietų, gimtadienių,...
skaityti daugiau

Mūsų stiprybė
vienybė

Mūsų asociacija įkurta 2007 metais ir vienijanti 49 Lietuvos kaimiškas vietos veiklos grupes. Vietos veiklos grupės, kaip ir vietos veiklos grupių tinklas yra skėtinės nevyriausybinės organizacijos, įgyvendinančios LEADER iniciatyvą kaimiškose teritorijose.

© 2020 Leader tinklas