Kiekvienais metais
stipresni kartu

nuo 2007

Sveiki, užsukę į VVG tinklo puslapį,

Mes vienijame 49 kaimo vietovių vietos veiklos grupes (VVG), taip užtikrindami sėkmingą LEADER iniciatyvos įgyvendinimą. VVG veikia kiekvienoje kaimiškoje savivaldybės teritorijoje ir skatina vietos bendruomenės, verslo ir valdžios bendradarbiavimą. Mūsų nariai – stipri varomoji jėga, kuri rūpinasi kaimo gerove ir siekia kokybiškų rezultatų. LEADER programos ir VVG dėka kaimo vietovėse atnaujinama infrastruktūra, kuriamos naujos darbo vietos, sprendžiamos socialinės ir užimtumo problemos bei diegiamos inovacijos.

Šioje svetainėje rasite informaciją apie mūsų veiklą bei projektų pavydžius, kurie įgyvendinti Lietuvos kaimuose!

Jeigu turite idėją savo kraštui ar klausimų dėl ES paramos galimybių kaime, atminkite, kad visada esate laukiami jūsų teritorijoje veikiančioje VVG!

Tik VISŲ MŪSŲ bendradarbiavimas ir bendri tikslai ves kaimiškąjį potencialą PAŽANGAUS KAIMO LINK!

 

VVG tinklo naujienos

Kartu pasiekėme

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

+118 milijonų Eur investicijų nuo 2007 m.
+3885 sėkmingų projektų nuo 2007 m.
+2000 naujų darbo vietų nuo 2007 m.

Leader gerieji pavyzdžiai

Kristina Švedaitė išrinkta pirmininke
Birželio 12 d., Kaišiadoryse- 2024 Lietuvos kultūros sostinėje įvyko VVG tinklo visuotinis rinkiminis susirinkimas! Susirinkimo metu: Išgirdome apie galimybes savo žinias gilinti VDU Žemės ūkio akademijos Kaimo plėtros magistrantūros studijose. Visuotiniame susirinkime išrinkta tinklo pirmininkė - Kristina Švedaitė, Kauno rajono...
skaityti daugiau
Ateities strategijos ir VVG jungtys – kol kas minčių lietus
VVGT valdyboje per išplėstinį posėdį, kuris vyko kovo 7 d., diskusijos buvo apie ateityje galimai neišvengiamus VVG susijungimus būsimoms kaimo strategijoms įgyvendinti. Žemės ūkio ministerija jau dėliojasi projektą kaip LEADER programa gyvuos po 2027 m. bei prašo pirmiausia patiems VVG...
skaityti daugiau
Tinklo pirmininkė lanko tinklo narius: nuogąstavimas dėl ateities LEADER
VVG tinklo pirmininkė Helena Naglazienė pradėjo savo viešnages pas tinklo narius, kad geriau juos pažintų ir drauge aptartų tinklo veiklas bei vietos veiklos grupių aktualijas. Šiais metais pirmasis vizitas įvyko kovo 5 dieną Šiaulių krašte. Šiaulių rajono VVG biure susirinko...
skaityti daugiau
LEADER modeliai
PLKT-KK-23-2-04934-PR001 „LEADER modeliai“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas naujų lyderystės modelių kūrimui ir integravimui, kurie padėtų kaimo plėtros proceso dalyviams efektyviau įsitraukti į kaimo plėtros...
skaityti daugiau

Mūsų stiprybė
vienybė

Mūsų asociacija įkurta 2007 metais ir vienijanti 49 Lietuvos kaimiškąsias vietos veiklos grupes. Vietos veiklos grupės, kaip ir vietos veiklos grupių tinklas yra skėtinės nevyriausybinės organizacijos, įgyvendinančios LEADER iniciatyvą kaimiškose teritorijose.

© 2024 Leader tinklas