Kiekvienais metais
stipresni kartu

nuo 2007

Sveiki, užsukę į VVG tinklo puslapį,

Mes vienijame 49 kaimo vietovių vietos veiklos grupes (VVG), taip užtikrindami sėkmingą LEADER iniciatyvos įgyvendinimą. VVG veikia kiekvienoje kaimiškoje savivaldybės teritorijoje ir skatina vietos bendruomenės, verslo ir valdžios bendradarbiavimą. Mūsų nariai – stipri varomoji jėga, kuri rūpinasi kaimo gerove ir siekia kokybiškų rezultatų. LEADER programos ir VVG dėka kaimo vietovėse atnaujinama infrastruktūra, kuriamos naujos darbo vietos, sprendžiamos socialinės ir užimtumo problemos bei diegiamos inovacijos.

Šioje svetainėje rasite informaciją apie mūsų veiklą bei projektų pavydžius, kurie įgyvendinti Lietuvos kaimuose!

Jeigu turite idėją savo kraštui ar klausimų dėl ES paramos galimybių kaime, atminkite, kad visada esate laukiami jūsų teritorijoje veikiančioje VVG!

Tik VISŲ MŪSŲ bendradarbiavimas ir bendri tikslai ves kaimiškąjį potencialą PAŽANGAUS KAIMO LINK!

 

VVG tinklo naujienos

Kartu pasiekėme

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

+118 milijonų Eur investicijų nuo 2007 m.
+3885 sėkmingų projektų nuo 2007 m.
+2000 naujų darbo vietų nuo 2007 m.

Leader gerieji pavyzdžiai

Šv. Roko atlaidai 2020 m.
Projekto “Šv. Roko atlaidai 2020 m.” įgyvendinto per Šiaulių r. VVG tikslas – sukurti patrauklesnę Gruzdžių miestelio kasmetinę šventę, ugdyti bendruomenės narių savitarpį santykių vystymąsi puoselėjant Gruzdžių gyvenvietės kultūros ir tradicijų savitumo išsaugojimą. Šv. Roko atlaidai visų buvusių ir esamų...
skaityti daugiau
UAB ,,Edo ūkis“ verslo plėtra modernizuojant techninę bazę
Nuo 2016 m. UAB „Edo ūkis“ užsiima sunkiosios technikos remonto ir restauravimo paslaugomis, įvairių diametrų padangų ir atsarginių dalių prekyba. Pareiškėjas, teikdamas paraišką „UAB ,,Edo ūkis“ verslo plėtra modernizuojant techninę bazę“ per Šiaulių r. VVG, siekia gauti ES paramą jos...
skaityti daugiau
Ugniagesių savanorių priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo paslaugų skatinimas Rokiškio rajone
Įgyvendinant projektą “Ugniagesių savanorių priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo paslaugų skatinimas Rokiškio rajone” (Rokiškio r. VVG) buvo išplėstos priešgaisrinės saugos paslaugos Rokiškio rajone. Nevyriausybinė organizacija, stebėdama labai mažą priešgaisrinių paslaugų pasiūlą, ėmėsi iniciatyvos trūkumą užpildyti. Nevyriausybinė organizacija per projektą įgijo įrangą...
skaityti daugiau
Alsėdžių gimnazijos valgyklos pritaikymas bendruomenės poreikiams
Plungės r. Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija per Plungės r. savivaldybės VVG įgyvendino vietos projektą „Alsėdžių gimnazijos valgyklos pritaikymas bendruomenės poreikiams“. Tai pirmasis bendruomeninio verslo projektas įgyvendintas Plungės rajone! Plungės r. Alsėdžių S. Narutavičiaus gimnazija projekto veikloms išnaudojo jau turimus resursus...
skaityti daugiau

Mūsų stiprybė
vienybė

Mūsų asociacija įkurta 2007 metais ir vienijanti 49 Lietuvos kaimiškąsias vietos veiklos grupes. Vietos veiklos grupės, kaip ir vietos veiklos grupių tinklas yra skėtinės nevyriausybinės organizacijos, įgyvendinančios LEADER iniciatyvą kaimiškose teritorijose.

© 2023 Leader tinklas