Apie mus

Vietos veiklos grupių tinklas  (VVG tinklas) – asociacija, įkurta 2007 metais ir vienijanti 49 Lietuvos kaimiškas vietos veiklos grupes. Vietos veiklos grupės, kaip ir vietos veiklos grupių tinklas yra skėtinės nevyriausybinės organizacijos, įgyvendinančios LEADER iniciatyvą kaimiškose teritorijose.

Vietos veiklos grupės skatina gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procesuose, padeda stiprinti pilietinę visuomenę, palaiko darnų vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimą.

VVG tinklo vizija – darniai veikianti, atvira, dinamiška vietos veiklos grupių struktūra, aktyviai dalyvaujanti kaimo plėtros procese, skatinanti partnerystę Lietuvoje ir užsienyje.

VVG tinklo misija – skatinti šalies ir tarptautinį vietos veiklos grupių bendradarbiavimą, atstovauti bendriems interesams siekiant sėkmingo LEADER metodo ir naujoviško kaimo plėtros įgyvendinimo Europos, nacionaliniu bei regioniniu lygmeniu. Kaupti ir skleisti informaciją, spręsti problemas, susijusias su VVG tinklo narių veikla, dalintis žiniomis, patirtimi pasiekimais ir idėjomis.

VVG tinklo funkcijos:
1. VVG tinklo narių interesų gynimas ir atstovavimas.
2. Konsultavimas.
3. Dalyvavimas Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktų, galinčių turėti įtakos Tinklo narių veiklai, rengimo procese.
4. Informacijos kaupimas ir perdavimas.
5. VVG tinklo narių gero įvaizdžio formavimas visuomenėje.
6. Pasiūlymų rengimas VVG tinklo narių veiklos administravimo tobulinimui.