Teisės aktai VVG

Informacija apie vykdomus kvietimus

Visi teisės aktai

Dokumentų formos pagal veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“

Mokėjimo prašymai ir jų formos


ĮGALIOJIMO forma VVG juridinis asmuo (pagal naujus VVG identifikavimo reikalavimus)


Informacija susijusi su Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa – LEADER programa


Teisės aktai, formos tiesiogiai susiję su 2014-2020 m. strategijos įgyvendinimu:

Formos (rekomenduojame formas siųstis per aukščiau pateiktas nuorodas į taisyklių galiojančias redakcijas ir jų priedų skiltis):

 • Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas
 • Pirminė vietos projekto paraiška
 • Galutinė vietos projekto paraiška
 • Pirminė vietos projekto paraiška dvisekt
 • Galutinė vietos projekto paraiška dvisekt
 • Verslo planas
 • Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo derinimo su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pažyma
 • VPS administravimo išlaidų pagrindimo forma
 • VPS suvestinės metinės įgyvendinimo ataskaitos forma
 • Kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos forma
 • Dvisektorės VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos forma
 • Inicijuojamo supaprastinto VPS keitimo forma
 • Inicijuojamo VPS keitimo pagrindimo forma
 • Mokėjimo prašymo forma (pritaikyta pildyti kompiuteriu su integruota skaičiuokle) 

Teisės aktai, formos tiesiogiai susiję su 2023-2027 m. strategijos įgyvendinimu:

Formos (rekomenduojame formas siųstis per aukščiau pateiktas nuorodas į taisyklių galiojančias redakcijas ir jų priedų skiltis):


Sumanieji kaimai:

 • Sumanių kaimų (2014–2020 metų programą) projektų įgyvendinimo gairės

Kiti svarbūs teisės aktai: