Leader gerieji pavyzdžiai

VVG – kaip regionų vystytojos
VVG - kaip regionų vystytojos Lietuvos vietos veiklos grupių administracijos skaičiuoja jau devynioliktus metus. Kaip efektyviai panaudoti šiuos žmogiškuosius išteklius, įvyko diskusija su  Seimo Ekonomikos komiteto pirmininku Kaziu Starkevičiumi. VVGT pirmininkę Heleną Naglazienę Seimo komiteto pirmininkas priėmė 2023 m. spalio 31 d. Kalbėta apie regionines VVG, kurios galėtų administruoti kitus paramos fondus ir taip prisidėti prie Regionų pridėtinės vertės kūrimo ir didinimo...
skaityti daugiau
Krepšinio aikštelės įrengimas Drąsučių kaime
Kas gali labiau įkvėpti veiklai, jeigu ne gerieji pavyzdžiai?! Todėl toliau pristatome geruosius priemonės “LEADER” projektus, finansuotus per Lietuvos vietos veiklos grupes. Projekto “Krepšinio aikštelės įrengimas Drąsučių kaime” įgyvendinto per Šiaulių r. VVG tikslas – įrengti krepšinio žaidimo aikštelę Drąsučių kaime, sudaryti sąlygas jaunimo ir vaikų užimtumo gerinimui, bei tokiu būdu prisidėti prie jaunimo išvykimo iš kaimo mažinimo. Projekto įgyvendinimo...
skaityti daugiau
Sensorinis kambarys
Projektu siekiama prisidėti prie Mažeikių autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ socialinės veiklos skatinimo. Projektas įgyvendinamas pagal „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas“ (LEADER-19.2-SAVA-5) įsigyjant sensorikos kambariui priemones: suspaudžiantys kūno ritiniai, kamuoliukų baseinas, masažinis fotelis, šviesos pluoštas, vandens lova, minkšta danga, projektorius su diskais, burbulų vamzdis, sienos skydas (begalybė). 2019 m....
skaityti daugiau
Briketų gamyba
Pareiškėjas MB Selemos briketai 2018-09-21 pateikė verslo pradžios projektą „Briketų gamyba“ pagal Sūduvos VVG Kvietimą Nr. 4, kuriame numatytos veiklos orientuotos į Kvietiškio kaimo vietovės ekonominio stabilumo didinimą sukuriant palankias sąlygas darbo vietų kūrimui. Projekto įgyvendinimui skirta paramos suma sudaro – 36 400,00 Eur, bendra projekto vertė siekia 52 000,00 Eur. Vykdant projekto veiklas pareiškėjas įsigijo naują briketavimo liniją ir...
skaityti daugiau
Gamybos padalinio modernizavimas bei plėtra
2019 metais plėsdama veiklą UAB “GSV Group” įmonė pagal Širvintų r. VVG vietos plėtros strategijos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį “Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti”, kodas LEADER-19.2-6.4., įgyvendino projektą “Gamybos padalinio modernizavimas bei plėtra”, įsteigė papildomas dvi naujas darbo vietas. Įmonė įsigijo modernias dažymo bei lakavimo kameras, su oro rekuperavimo sistema energijos taupymui bei tinkamai...
skaityti daugiau
Bendruomenės namų statyba Trūdų kaime
Trūdų bendruomenės įgyvendinamo projekto „Bendruomenės namų statyba Trūdų kaime“ tikslas - padidinti Trūdų kaimo gyvenamosios aplinkos patrauklumą, sudarant palankias sąlygas Trūdų ir aplinkinių kaimų gyventojų socialinės, kultūrinės ir ekonominės veiklos plėtotei ir sukuriant viešąją infrastruktūrą. Projektas įgyvendintas per VVG „Švenčionių partnerystė“ pagal priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ (LEADER-19.2-7) veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties...
skaityti daugiau
Šventoji jungia kaimynus
Bendruomenės „Užpalėnų krivūlė“ įgyvendinamo projekto „Šventoji jungia kaimynus“ tikslas – sukurti kultūrinį – pažintinį sielių maršrutą Šventosios upe, sutvarkant dvi Užpalių seniūnijos poilsiavietes ir Vyžuonos upės atkarpą Vyžuonų seniūnijoje. Projektas įgyvendinamas per Utenos reg. Įgyvendinant projektą atnaujinamos žinios apie sielių plukdymą, pasigamintas sielis, kurio pagalba visi norintys gali praktiškai susipažinti su sielininko amatu. Tvarkomos teritorijos prie Šventosios bei Vyžuonos upių,...
skaityti daugiau
Povandeninis pažintinis takas, Sudeikių galerijos povandeninė ekspozicija Alaušo ežere
Kultūros ir socialinės plėtros centro įgyvendinamo projekto “Povandeninis pažintinis takas, Sudeikių galerijos povandeninė ekspozicija Alaušo ežere.” tikslas: jaunų žmonių įtraukimas į veiklas susijusias su kultūros puoselėjimu, gamtosauga, sveikatinimo skatinimu bei sąmoningumo ugdymu telkiant vietos bendruomenę Sudeikių krašte. Projektas įgyvendinamas per Utenos reg. VVG. Projektas skirtas sveikatingumo, mėgėjiškos sportinės žūklės mėgėjų bei nardytojų veiklos skatinimui Sudeikių miestelyje, pasitelkiant vietos gyventojus, ypač...
skaityti daugiau
Žuvininkystės paveldo ir kultūros puoselėjimas Tauragnų ir Kuktiškių seniūnijose
Tauragnų krašto bendruomenės įgyvendinto projekto „Žuvininkystės paveldo ir kultūros puoselėjimas Tauragnų ir Kuktiškių seniūnijose.“ tikslas – patrauklios aplinkos kūrimas žvejams ir vietos gyventojams, puoselėjant žuvininkystės paveldo tradicijų išsaugojimą Tauragnų ir Kuktiškių seniūnijose. Projektas įgyvendinamas per Utenos regiono VVG. Projekto pateikėjo ir partnerio bendradarbiavimo dėka buvo pasiekti projekto rezultatai aplinkos gerinimo, žinių perdavimo ir produkto tobulinimo srityse: 1. Aplinkos gerinimas: Sutvarkyta...
skaityti daugiau
Gudkaimio kaimo bendruomenės aplinkos priežiūros paslaugų centro įkūrimas
Gudkaimio kaimo bendruomenė įgyvendino projektą ,,Gudkaimio kaimo bendruomenės aplinkos priežiūros paslaugų centro įkūrimas”(VILK-LEADER-6A-D-10-2-2019), finansuotą pagal Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės (toliau – VVG) Vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) priemonę „NVO sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra“ (LEADER-19.2-SAVA-5). Projekto vertė – 51 378,00 Eur. Paramos suma – 40 338,00 Eur (Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos sudaro iki 34 287,30...
skaityti daugiau
Karalkrėslio kepyklėlės veiklos plėtra
Karalkrėslio bendruomenė įgyvendino projektą “Karalkrėslio kepyklėlės veiklos plėtra” Nr. VILK-LEADER-6A-D-10-1-2019. Projektas finansuotas pagal Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės (toliau – VVG) Vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) priemonę „NVO sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra“ (LEADER-19.2-SAVA-5). Projekto vertė – 55819,00 Eur. Paramos suma – 43 825,00 Eur (Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos sudaro iki 37 251,25 Eur ir Lietuvos...
skaityti daugiau
Teminio „Liepų kaimo“ plėtra
Projekto tikslas – plėsti Gižų kaimo bendruomenės teikiamų paslaugų asortimentą. Vietos projektu siekiama pagerinti teikiamos teminio „Liepų kaimo“ edukacinės programos kokybę bei pradėti teikti siuvimo paslaugas vietos gyventojams. Įgyvendinus projektą praplėstas teikiamų paslaugų asortimentas, įsigytos įrangos dėka šaltuoju metų laiku kokybiškai teikiamos edukacinių programų organizavimo paslaugos, šiltuoju metų laiku sudaroma galimybė edukacijas vykdyti lauke bei patenkinamas vietos gyventojų poreikis siuvimo...
skaityti daugiau
Maisto ruošimo paslaugų verslo sukūrimas
Matlaukio kaimo bendruomenės įgyvendinto vietos projekto „Maisto ruošimo paslaugų verslo sukūrimas“ tikslas - teikti išvežamojo maitinimo paslaugas Vilkaviškio rajone. Projektas įgyvendintas pagal Vilkaviškio krašto VVG 2016-2023 m. vietos plėtros strategijos priemonę "NVO sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra“. Projekto rodikliai - sukurta 1 darbo vieta (1 etatas). Projekto lėšomis įsigyta - konvekcinė krosnis, dujinė viryklė, nerūdijančio plieno stalai su plautuvėmis, nerūdijančio...
skaityti daugiau
Atrask Patilčius
Patilčių kaimo bendruomenės įgyvendinto vietos projekto “Atrask Patilčius“ tikslas - pritaikyti Patilčių parko teritorijos erdves turistų poreikiams, sukuriant laisvalaikio, poilsio ir inovatyvias erdves. Projektas įgyvendintas pagal Vilkaviškio krašto VVG 2016-2023 m. pagal VPS priemonės “Parama pagrindinėms paslaugoms ir kaimų atnaujinimui kaimo vietovėse” veiklos sritį “Infrastruktūros pritaikymas vaikų ir jaunimo užimtumui”. Projekto lėšomis įrengta krepšinio aikštelė, nupirkti ir pastatyti inovatyvūs žaidimų...
skaityti daugiau
LAB MEDUS – II etapas
VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“ įgyvendina projektą „LAB MEDUS – II etapas“. Projektas įgyvendinamas pagal Zarasų - Visagino reg. VVG priemonę „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“. VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“ jau nuo 2012 metų, įsigijus pastatą, Antalieptėje vysto pirmą Lietuvoje coliving‘o koncepciją. Kas yra colivingas? Coliving‘as yra moderni, šiuolaikinė būsto forma, kai gyventojai dalijasi...
skaityti daugiau
Aš – gamta. Užeikite!
VšĮ „Inovatorių slėnis“ įgyvendintu projektu „Aš – gamta. Užeikite!“ kviečia Zarasų krašto jaunuolius pasinerti į turiningą, aktyvų neformalų gamtos pažinimo procesą, skatinant juos tyrinėti ir stebėti gamtoje vykstančius reiškinius, atkreipti dėmesį į vietos bendruomenėje, jų gyvenamoje aplinkoje egzistuojančias aplinkosaugines problemas. Projektas įgyvendinamas pagal Zarasų - Visagino reg. VVG priemonę „Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“. Kartu su...
skaityti daugiau
UAB „Vasaknų dvaras“ giros gamybos proceso modernizavimas
UAB „Vasaknų dvaras“ įgyvendino projektą "UAB „Vasaknų dvaras“ giros gamybos proceso modernizavimas“. Projektas įgyvendintas pagal Zarasų - Visagino reg. VVG veiklos sritį „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas”. UAB „Vasaknų dvaras“ gamybinė bazė giros gamybai paruošta, todėl norint užtikrinti vientisą gamybos procesą reikalinga buvo įsigyti giros pasterizavimo ir etikečių klijavimo įrangą. Pasterizavus girą buteliuose, pailgėja jos galiojimo laikas, nes, gaminant natūralią girą...
skaityti daugiau
Žuvininkystės regiono verslo sektoriaus stiprinimas
UAB „VASAKNOS“ įgyvendino projektą „UAB „Vasaknos“ akvakultūros veiklos plėtra“. Projektas įgyvendintas pagal Zarasų - Visagino reg. VVG priemonę „Žuvininkystės regiono verslo sektoriaus stiprinimas“. Akvakultūros produkcijos ir uždarose sistemose auginamų žuvų rūšių įvairinimas, naujų produktų gamyba ir jų pridėtinės vertės didinimas, techninės gamybos bazės modernizavimas – viena iš pagrindinių įmonės strateginių plėtros krypčių. Projekto metu įsigyta įranga skirta akvakultūros produkcijos didinimui,...
skaityti daugiau
Sartų lankų jautienos natūralus maistas į namus
Žemės ūkio kooperatyvas „Sartų lankų jautiena“ įgyvendino projektą „Sartų lankų jautienos natūralus maistas į namus“. Projektas įgyvendintas pagal Zarasų - Visagino reg. VVG Veiklos sritis „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“. Projekto tikslas - vykdyti žemės ūkio kooperatyvo „Sartų lankų jautiena“ plėtrą sukuriant perdirbtos žemės ūkio produkcijos mobiliosios prekybos paslaugą, didinant jaunimo užimtumą Zarasų rajono savivaldybės Suvieko seniūnijoje. Kooperatyvas superka galvijus...
skaityti daugiau
UAB „Aplinkos tvarkymo grupė“
Pareiškėjas UAB „Aplinkos tvarkymo grupė“ nusprendė įsigyti paviršinį ir giluminį augmenijos smulkintuvus, su kuriais pradėjo aplinkos tvarkymo (augmenijos šalinimo) veiklą, sukūrė naujas 4 darbo vietas. Projektas "UAB „Aplinkos tvarkymo grupė“ veiklos pradžia" įgyvendintas per Kauno r. VVG. Projektui skirta paramos suma - 74 000,00 Eur. Priemonė: Verslo kūrimas ir plėtra. Veiklos sritis: „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“, kodas...
skaityti daugiau

Kartu pasiekėme

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

+118 milijonų Eur investicijų nuo 2007 m.
+3885 sėkmingų projektų nuo 2007 m.
+2000 naujų darbo vietų nuo 2007 m.
© 2023 Leader tinklas