apitalinio remonto darbai su techninio projekto parengimu ir projekto vykdymo priežiūra

Pareiškėjas: Visuomeninė organizacija „Spalvotas veidas“
Projekto pavadinimas: Kapitalinio remonto darbai su techninio projekto parengimu ir projekto vykdymo priežiūra
Projektu yra atnaujintos ypatingai nusidėvėjusios Žagarės jaunimo centro patalpos, kuriose nuo 2016 metų aktyviai veikė Žagarės Jaunimo klubas. Šiuo metu tęsiamą veiklą (dizaino, amatų ir rankdarbių dirbtuvės, karaokė renginiai, „Blusturgiai“, žaidimų popietės ir pan. ) su vaikais ir jaunimu miestelyje vykdo Atviras jaunimo centras ir organizacija „Spalvotas veidas“. Centras darbo dienomis veiklą pradeda pasibaigus mokykloje pamokoms ir tęsiasi iki 18 val. Projektu sprendžiama popamokinio moksleivių ir jaunimo užimtumo organizavimo problema.
Projekto tikslas:
Atlikti kapitalinio remonto darbus patalpose, esančiose Miesto a. 39, Žagarės m. ir įrengti patalpas jaunimo centrui, atitinkančias moksleivių ir jaunimo veiklų organizavimo poreikius.
Projekto veiklos ir rezultatai apima pilną jaunimo centro atnaujinimą Žagarėje, kur vykdo veiklą jaunimo klubas „Spalvotas veidas“. Atlikta patalpų (67,62 m2) kapitalinio remonto darbų, įskaitant sienų išardymą, remontą, langų keitimą, elektros ir santechnikos darbus. 2021 m. gauta parama iš Jaunimo reikalų departamento dėl atviros jaunimo erdvės veiklos Žagarėje. Projektą finansavo Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė. Atviroje jaunimo erdvėje vyksta įvairios veiklos, susijusios su laisvalaikio užimtimu, edukacija ir gamtosauga. Projekto įgyvendinimas leido organizacijai „Spalvotas veidas“ vykdyti svarbias jaunimo aktyvumo veiklas.