Aš – gamta. Užeikite!

VšĮ „Inovatorių slėnis“ įgyvendintu projektu „Aš – gamta. Užeikite!“ kviečia Zarasų krašto jaunuolius pasinerti į turiningą, aktyvų neformalų gamtos pažinimo procesą, skatinant juos tyrinėti ir stebėti gamtoje vykstančius reiškinius, atkreipti dėmesį į vietos bendruomenėje, jų gyvenamoje aplinkoje egzistuojančias aplinkosaugines problemas. Projektas įgyvendinamas pagal Zarasų – Visagino reg. VVG priemonę „Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“.
▶Kartu su „Inovatorių slėnį“ supančia gamta kviečiama jaunuolius ne tik „užeiti ir pasisvečiuoti“, bet ir imtis iniciatyvos telkti bendruomenę aplinkosauginėms problemas spręsti.
✅Projekto metu, Antalieptėje, Zarasų rajone bus organizuotos penkios (dviejų dienų trukmės) patyrimu grindžiamos gamtos stovyklos vaikams ir jaunimui (14-18 metų) iš kaimiškų Zarasų rajono vietovių.
✅Projekto rezultatai:
– sukurtas „Inovatorių slėnio“ gamtos mokyklos partnerių tinklas (ne mažiau 5 organizacijos) ir suburtas „Inovatorių slėnio“ gamtos mokyklos savanorių klubas;
– parengta „Inovatorių slėnio“ gamtos mokyklos koncepcija;
– suorganizuotos penkios (2 dienų) gamtos mokyklos stovyklos vaikams ir jaunimui nuo 14 metų;
– įgyvendintos 5 skirtingos jaunimo iniciatyvos, sprendžiančios vietos bendruomenės aplinkosauginius iššūkius.
✅Didesnis jaunimo neformalus užimtumas Zarasų rajone sudarys sąlygas ugdytis jaunuoliams socialines, aplinkosaugines ir gamtamokslinėms kompetencijas, padidės jaunuolių iniciatyvumui, apsisprendimui įsitraukti į vietos bendruomenių veiklą.
💶Projekto vertė – 7,4 tūkst eurų, paramos suma – 7,0 tūkst.eurų.
🤝Projekto partneriai: Biudžetinė įstaiga, Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcija; asociacija, Antalieptės kaimo bendruomenė; VŠĮ „Neformalaus ugdymo namai“; asociacija “Salako bendruomenė „Sakalas“.Aš – gamta, užeikite!.
ℹDaugiau informacijos: