Bendruomeninių paslaugų teikimas

Projekto „Bendruomeninių paslaugų teikimas“ Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociaciją (Dzūkijos VVG) tikslas – suteikti kokybiškas paslaugas Dzūkijos VVG teritorijoje ir Pietų Lietuvos regione, sudaryti tinkamas verslo pradžios ir plėtros sąlygas, kurios užtikrintų asociacijai „Senųjų Šeštokų bendruomenė“ stabilias pajamas ir garantuotų atitinkamą projekto ekonominį gyvybingumą ir tęstinumą.

Projekto metu įsigytas mikroautobusas žmonių pavežėjimui, mobili pirtis ir kubilas. Sukurta 0,75 darbo vietos. Teikiamos žmonių pavežėjimo bei mobilios pirties ir kubilo nuomos paslaugos.

Daugiau informacijos:
https://bit.ly/3wOzka8