Bitininkystės ūkių konkurencingumo didinimas

Pareiškėjo Rimanto petro Rušėno ir projekto partnerės Marytės Pupkevičienės vykdoma veikla – bitininkystė. Projekto tarpininkas UAB „Karališki riešutai“. Lietuviško medaus tiekimas į rinką yra vangus, daugumai Lietuvos bičių laikytojų parduoti medų yra sunku, todėl buvo nuspręsta susivienyti, kad ūkiai turėtų platesnes galimybes. Projektu buvo siekiama didinti išgaunamo medaus kiekį, taikant partnerės naudojamą metodiką ir žinias, diegti inovacijas, kurios padėtų optimizuoti trumpos tiekimo grandinės organizavimą, sustiprinti ir išplėsti ūkius taip, kad jie taptų konkurencingesni rinkoje; bendromis jėgomis ir naudojantis nauja įranga įdomiau paruošti, išpilstyti ir rinkai tiekti aukštos kokybės medaus produktus. Pareiškėjo indėlis projekte – jo patalpose, turinčiose maisto subjekto tvarkytojo pažymėjimą, laikoma už paramos lėšas įsigyta įranga, projekto partneris dalinasi turimomis žiniomis apie našumo didinimą bitininkystės sektoriuje. Tarpininko indėlis – ūkiuose pagamintos produkcijos realizavimas. Projekto metu įsigyta nauja ir moderni medaus paruošimo įranga, išpilstymo ir pakavimo technologinės linijos.
Projekto tikslai:
• Medaus našumo didinimas
• Dalinimasis turimomis žiniomis ir patirtimi
• Produkcijos įvairinimas
• Inovacijų diegimas, įsigyjant medaus paruošimo įrangą, išpilstymo ir pakavimo technologines linijas.
• Procesų automatizavimas ir optimizavimas
• Paklausos didėjimas
• Pardavimų ir pajamų augimas
• Konkurencingumo rinkoje stiprinimas
Daugiau informacijos: