Darsūniškio bendruomenės bendruomeninio verslo kūrimas

Projekto „Darsūniškio bendruomenės bendruomeninio verslo kūrimas“ įgyvendinto per Kaišiadorių r. VVG tikslas – įrengti bendruomenės namus ir juos įveiklinti, sukuriant darbo vietą. Vykdant bendruomeninį verslą visas iš jo gautas pelnas yra naudojamas bendruomenės poreikiams tenkinti, plėtoti verslą, gerinti gyvenamos vietos infrastruktūrą.

Projekto metu buvo suremontuoti bendruomenės namai, sukurta 1 nauja darbo vieta. Bendruomenė teikia įvairias edukacines paslaugas, patalpų nuomos ir trumpalaikio apgyvendinimo paslaugas.

Daugiau informacijos:
https://www.facebook.com/KaisiadoriuRajonoVietosVeiklosGrupe