Didžiosios Užgavėnės Naisiuose

Projekto “Didžiosios Užgavėnės Naisiuose” įgyvendinto per Šiaulių r. VVG tikslas – išsaugoti ir puoselėti krašto etnokultūrinės tapatybės, kultūros ir tradicijų savitumą. Didžiosios Užgavėnės Naisiuose švenčiamos nuo 2015 m. Renginyje dalyvauja ne tik aplinkinių vietovių gyventojai – kasmet atvyksta vis daugiau žmonių iš tolimesnių Lietuvos rajonų. Stengiamasi išsaugoti šios šventės tradicijas, derinant jas su dabartimi taip, kad šiuolaikinio žmogaus poreikiai, priartėtų prie istorinės krašto praeities ir nepaprastų senosios šventės rengimo svarbos. Šventėje dalyvauja ir varžosi blynkepių komandos, kurios tradiciniais šios šventės blynais vaišinama visus susirinkusius. 

Sėkmingam renginio organizavimui reikalingos palapinės, suolai ir stalai. Blynai kepami lauke, o renginio metu dažnai būna vėjuota, iškrenta krituliai, todėl labai reikalingos palapinės, kurios suteiktų užuovėją kepėjams ir saugotų darbui reikalingas priemones. Visoms blynkepių komandoms reikalingi stalai ir suolai, ant kurių dedami produktai, Užgavėnių patiekalai, valgymo įrankiai. Renginio metu kūrybinėse dirbtuvėse dirba keli skirtingų sričių edukatoriai. Jiems reikalingi suolai ir stalai, kad galėtų organizuoti molio, medžio, odos, piešimo ir kitas veiklas, kurias išbando daugelis šventės dalyvių. Bendruomenės suolais ir stalais naudojasi tautodailininkai ir kai kurie prekybininkai, neturintys galimybės jų atsivežti. Įsigytos priemonės labai palengvino Užgavėnių organizavimo kokybę. Tradicijų puoselėjimas yra labai svarbus etniniam kultūros ugdymui: padeda pažinti tautos kultūrą, jos paveldą, formuoja tautinį identitetą. Tradicinė Didžiųjų Užgavėnių šventė Naisiuose skatina ne tik vietos gyventojų bendruomeniškumą, bet ir bendradarbiavimą su įvairių Lietuvos vietovių bendruomenėmis. Užgavėnėse dalyvaujantis jaunimas yra tautos tradicijų išsaugojimo ir tęstinumo garantas, todėl labai svarbus kryptingas jaunų žmonių mokymas pažinti ir vertinti tradicinę tautos kultūrą, įtraukiant juos į praktinę veiklą.

Daugiau informacijos:

http://www.siauliurvvg.lt/