Geodezinių paslaugų plėtra Zarasų rajone

Projektas „Geodezinių paslaugų plėtra Zarasų rajone“ įgyvendintas pagal Zarasų-Visagino regiono VVG VPS priemonę „Parama jauniems žmonėms ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“.
Pareiškėjas – Vaclovas Stankevičius
Projekto įgyvendinimo metu įsigytas elektroninis tacheometro komplektas, GNSS imtuvo komplektas, monitorius, nešiojamas kompiuteris su programine įranga, programinė įranga kadastrinių matavimų skaitmeninio plano paruošimui, spalvotas rašalinis didelio formato bei daugiafunkciniai spausdintuvai. Sukurta darbo vieta.