Imbarės kraštas ir jo tradicijos

Kretingos rajono kaimo plėtros asociacija

Projekto vykdytojas: Imbariečių draugija

Projekto tikslas: stiprinti bendruomeniškumo jausmą, skatinti savo krašto pažinimą, bei pagerbti žymių žmonių atminimą ir dabar čia gyvenančiųjų ir kuriančiųjų darbus.

Projekto uždaviniai:

  1. Puoselėti savanosytės idėją, kviečiant visus vietos gyventojus prisidėti renkant informaciją apie savo kraštą ir jo žmones;
  2. Paruošti ir apdoroti surinktą informaciją;
  3. Išleisti knygą „Kuo garsus ir turtingas Imbarės kraštas“;
  4. Puoselėti vietos tradicijas bei skatinti bendruomeniškumą, organizuojant tautodailininkų plenerą;
  5. Suorganizuoti knygos pristatymą per mokslinę konferenciją.

Mintis išleisti knygą apie gimtą Imbarės kraštą, buvo gvildenama senai. Juk kiekvienas norime turėti kažką brangaus apie savo kraštą, įamžinti istoriją, prisiminimus, legendas. Per Lietuvą praėjus piliakalnių ,,plikinimo“ vajui iš Imbarės piliakalnio buvo išpjauti šimtamečiai ąžuolai. Keletą ąžuolų buvo  numatyta panaudoti organizuoto medžio drožėjų plenero kuriamoms skulptūroms – koplytstulpiams. Skulptūrose buvo įamžinti Imbarės krašto  kaimų pavadinimai. 2019 metais minint

Žemaitijos ir vietovardžių metus, kaimų pavadinimai buvo skaptuojami žemaičių kalba.

Projekto įgyvendinimo pabaigoje buvo organizuota mokslinė konferencija su garbingais svečiais ir lektoriais, Imbarės krašto saviveiklininkų menine programa, sutelkusi visus žemiečius bei vietos gyventojus, dalyvavusius ir prisidėjusius prie šio vietos projekto įgyvendinimo.

Projekto įgyvendinimo metu buvo siekiama ugdyti bendruomenės narių savanorystę, krašto pažinimą, krašto įžymių žmonių pažinimą bei pagerbimą. Vyko jaunų žmonių įtraukimas į bendras veiklas. Žmonės noriai gelbėjo visuose darbuose: renkant informaciją knygai, plenero metu, po plenero statant kaimų vietovardžių koplytstulpius, organizuojant konferenciją ir jos metu vykdomas edukacijas. Žmonės liko patenkinti nuveiktais darbais. Pastatyti koplytstulpiai prie bendruomenės namų puošią aplinką, išleista knyga liks įamžintas atminimas istorijoje, kurią skaitys ateinančios kartos. Svarbiausia, liko bendrystė, kuri sutelkia bendriems darbams, idėjoms ir jų įgyvendinimas.

Daugiau informacijos:
http://kretingosvvg.lt/