LEADER GO

„LEADER GO“ Nr. PLKT-KK-19-2-08604-PR001 pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014– 2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2020-02-12.

Projekto tikslas – padidinti LEADER metodo žinomumą Lietuvoje ir užtikrinti sklandų vietos veiklos grupių bei kitų kaimo plėtros proceso dalyvių bendradarbiavimą. 1. Aktyvinti kaimo plėtros procesų subjektų dalyvavimą gyvenamosios vietos vystymosi  ir plėtros galimybių politikos formavime. 2. Sudaryti bendruomeninio verslo, socialinio verslo  ir kitų ūkinę veiklą vykdančių NVO  sektoriaus sąvadą bei užtikrinti informacijos sklaidą.

Vietos veiklos grupių tinklas, įgyvendindamas šį projektą sieks paskatinti, kaimo plėtros dalyvių, įgyvendinančių principą „Iš apačios į viršų“, įsitraukimą į kaimo plėtros politikos Lietuvoje formavimą bei sudarys sąlygas naujų idėjų generavimui.

Projekto veiklos apims seminarų visose apskrityje organizavimą. Bus pristatomos „LEADER“ ekspertų apskritojo stalo diskusijų įžvalgos apie šios priemonės daromą pažangą ir ateities perspektyvas. Taip pat bus sudarytas bendruomeninio ir socialinio verslo sąvadas, užtikrinta vietos projektų sklaida mugėse bei įvairiose medijose. Konferencijų organizavimas atliks  „LEADER“ viešinimo, informacijos sklaidos ir kaimo plėtros dalyvių aktyvinimo funkciją. Suformuluotos išvados leis efektyviau įgyvendinti metodą. kurioje pagrindinis dėmesys bus skirtas LEADER programos metu įgyvendintų projektų dabarčiai ir ateičiai, išskiriant pažangų ir darnų visų partnerių bendradarbiavimą.


2020 m. rugsėjo 17 d. konferencija „LEADER galimybės Lietuvoje ir ES – geroji patirtis“ – programa.
2021 m. rugpjūčio 30 d. konferencija „LEADER 2014-2020 m. pusiaukelės rezultatai ir lūkesčiai“ – programa.
2022 m. kovo 31/balandžio 1 d. konferencija „LEADER 20. Partneriai. Projektai. Patirtis. Rezultatai. Sumanumas.“ – programa, maršrutai.