LEADER – noriu būti matomas

Projekto Nr. PLKT-KK-20-1-01755-PR001 „LEADER – noriu būti matomas“ pateikto pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“ tikslas – padidinti kaimo plėtros proceso dalyvių gebėjimus ir užtikrinti tvarią tinklaveiką kaimo vystymosi procese.
Uždaviniai:  1. Užtikrinti informacijos sklaidą kaimo vystymosi procese. 2. Padidinti kaimo plėtros procesų dalyvių kompetenciją informacinių technologijų srityje viešinant LEADER.

Vietos veiklos grupių tinklas, įgyvendindamas šį projektą sieks paskatinti, kaimo plėtros proceso dalyvių, įgyvendinančių principą „Iš apačios į viršų“, įsitraukimą į kaimo plėtros politikos Lietuvoje formavimą bei sudarys sąlygas naujų idėjų generavimui ir efektyviam savo veiklų pristatymui bei viešinimui.

Tikslinė projekto grupė 40 Lietuvoje veikiančios kaimiškosios VVG ir jų nariai bei kiti kaimo plėtros proceso dalyviai. Projekto veiklos apims seminarų ciklų visose apskrityse organizavimą. Seminarų metu įgytos žinios bei patirčių mainai ugdys kaimo plėtros procesų dalyvių kompetencijas, VVG darbui suteiks našumo ir efektyvumo, o visuomenė sužinos apie „LEADER“  teikiamą naudą ir galimybes dar plačiau ir patraukiau. Tai abipusė nauda tiek projekto dalyviams tiek plačiajai visuomenei. Taip bus susistiprinti pilietinės visuomenės gebėjimai ir užtikrintas tinklaveikos tvarumas.

Informacija apie seminarus:

Moderatorius:
Tomas Gaudinskas

Programos:
Stipresni VPS viešinimo įgūdžiai;
Efektyvus vietos projektų viešinimas, tikslinės auditorijos pritraukimas;
Informacinių technologijų pritaikymas VVG veikloje;

Nuotolinių seminarų datos:
Kovo 4 d. Biržų r. VVG
Kovo 9 d. Kaišiadorių r. VVG
Kovo 10 d. Plungės r. VVG
Kovo 16 d. Skuodo VVG
Kovo 18 d. Švenčionių r. VVG
Kovo 23 d. Utenos reg. VVG
Kovo 25 d. Ukmergė r. VVG
Kovo 30 d. Telšių r. VVG
Kovo 31 d. Rokiškio r. VVG
Balandžio 6 d. Pasvalio r. VVG
Balandžio 13 d. Zarasų – Visagino reg. VVG
Balandžio 20 d. Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija
Balandžio 27 d. Panevėžio r. VVG
Gegužės 11 d. Pajūrio karšto VVG
Gegužės 18 d. Kupiškio r. VVG
Gegužės 19 d. Trakų r. VVG

Laikas: 10:00 val. naudojant MS TEAMS programą.