Mobilus SPA

Panevėžio rajono VVG

Projekto vykdytojas: Panevėžio rajono kaimo bendruomenė „PAŽAGIENIAI“

„Mobilus SPA“ – tai naujas bendruomeninis verslas Panevėžio rajone

Panevėžio rajono kaimo bendruomenė „PAŽAGIENIAI“ įsigijo 7 vnt. automatinių terminio masažo įrenginių, skirtų žmogaus fizinės sveikatos gerinimo paslaugoms teikti. Sukurtas bendruomeninis verslas ypatingai svarbus Pažagienių ir aplinkinių kaimų gyventojams. Bendruomenės teikiamos paslaugos ne tik turi teigiamos įtakos žmonių sveikatos būklės gerėjimui,  bet ir skatina kaimo žmones bendrauti, bendradarbiauti, prisideda  prie vienišų žmonių atskirties mažinimo, skatina gerosios patirties sklaidą, susijusią su sveiku gyvenimo būdu.

Bendruomenė džiaugiasi, kad idėja Panevėžio rajono VVG ir Panevėžio rajono savivaldybės finansavimo dėka tapo realybe ir „tvirta meškere“, kurios pagalba bendruomenė galės turėti pajamų ir lanksčiau planuoti bendruomenines veiklas.

Vietos projektui įgyvendinti skirta 13 750 Eur be PVM paramos suma iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Paramos lyginamoji dalis – 80 proc.

Vietos projekto įgyvendinimo metu bendruomenė įsipareigojo sukurti ir išlaikyti 1 darbo vietą kaimo gyventojui.

Daugiau informacijos:
http://panvvg.lt/