Molėtų rajono savanorių ugniagesių veiklos užtikrinimas

Molėtų rajono kaimiškose vietovėse veikia 5 ugniagesių komandos. Prie minėtų komandų yra suformuotos savanorių ugniagesių formuotės, kuriose vykdo savanorišką veiklą 48 savanoriai ugniagesiai. Projekto „Molėtų rajono savanorių ugniagesių veiklos užtikrinimas“ įgyvendinto per Molėtų r. VVG „Keisdamiesi keičiamės“ metu buvo sukurtas Savanorių ugniagesių tinklas, kuris subūrė Molėtų rajono savanorių ugniagesių draugiją, Molėtų rajono ugniagesių tarnybą bei Suginčių, Alantos ir Inturkės bendruomenių centrų savanorius, jaunimą saugios kaimynystės tikslui. Įsigyta projekto metu būtina veiklai įranga, apsaugos priemonės ir kompiuterinė technika. Įsigijus numatytą įrangą, pravestos atviros visuomenei pratybos, demonstruojant įrangos galimybes. Naudą patyrė ir vis dar patiria Inturkės, Alantos, Skudutiškio, Giedraičių ir Joniškio seniūnijų gyventojai – tai sudaro daugiau negu 200 gyventojų.

Daugiau informacijos:
https://www.facebook.com/moletuvvg