Sartų lankų jautienos natūralus maistas į namus

▶Žemės ūkio kooperatyvas „Sartų lankų jautiena“ įgyvendino projektą „Sartų lankų jautienos natūralus maistas į namus“. Projektas įgyvendintas pagal Zarasų – Visagino reg. VVG Veiklos sritis „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“.
👉Projekto tikslas – vykdyti žemės ūkio kooperatyvo „Sartų lankų jautiena“ plėtrą sukuriant perdirbtos žemės ūkio produkcijos mobiliosios prekybos paslaugą, didinant jaunimo užimtumą Zarasų rajono savivaldybės Suvieko seniūnijoje.
👉Kooperatyvas superka galvijus iš kooperatyvo narių, kuriuos vėliau skerdžia ir perdirbtą skerdieną (šiems procesams vykdyti yra perkamos paslaugos) realizuoja vidaus rinkoje. Produkcija realizuojama visoje Lietuvos respublikos teritorijoje. Plečiant realizavimo procesą mobiliosios prekybos būdu, priartinami aukštos kokybės pagaminti jautienos produktai prie vartotojo.
✅Kooperatyvo gaminamų produktų realizacijai Zarasų rajone ir Lietuvoje projekto metu buvo įsigytas reikalingas automobilis su papildoma šaldymo įranga bei svarstyklės su lipdukų (kaina, kiekis) spausdinimo įrenginiu. Sukurta viena nauja darbo vieta vairuotojui – ekspeditoriui.
💶Projekto vertė – 30,3 tūkst. eurų, paramos suma (EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos) – 17,8 tūkst. eurų.
ℹDaugiau informacijos: