Sartų lankų jautienos natūralus ūkis į namus

Projektas „Sartų lankų jautienos natūralus ūkis į namus“ įgyvendintas pagal Zarasų-Visagino regiono VVG VPS priemonę „Parama jauniems žmonėms ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ veiklos sritį „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“.
Pareiškėjas – Žemės ūkio kooperatyvas „Sartų lankų jautiena“
Projekto tikslas – vykdyti kooperatyvo plėtrą sukuriant perdirbtos žemės ūkio produkcijos mobiliosios prekybos paslaugą, didinant jaunimo užimtumą.
Siekiant priartinti pagamintus produktus iš jautienos prie vartotojo reikia plėsti realizavimo procesą mobilios prekybos būdu. Tam yra reikalingas automobilis šaldytuvas bei svarstyklės su lipdukų (barkodų) spausdinimo įrenginiu. Sukurta darbo vieta.