Skraidymo mokymo veiklos kūrimas

Pareiškėjas vykdo žemės ūkio veiklą 200 ha (augalininkystė), bet rajone nebėra galimybės daugiau plėstis, todėl nusprendė imtis alternatyvios veiklos žemės ūkiui. Nuosavoje žemėje įrengė aerodromą ir vykdo naują veiklą. Pareiškėjas jaunas asmuo (iki 30 metų amžiaus) nusprendė imtis alternatyvios veiklos žemės ūkiui ir taip papildomai gauti pajamų bei sukurti darbo vietą. Pareiškėjas įsigijo ultralengvąjį orlaivį ir vykdo turistinius bei mokomuosius skrydžius (gauti piloto licencijai). Pareiškėjas turi reikalingą licenciją, kurią išduoda ir pratęsia Lietuvos ULO pilotų federacija ULO pilotų licencijavimo numatyta tvarka.  Naujos veiklos vystymas, sukuriant naujas darbo vietas kaimo vietovėje, naudojant modernią techniką,  sudaro sąlygas pajamų gavimui, sąnaudų mažinimui ir veiklos konkurencingumo užtikrinimui.

Projekto rezultatai:

1.Teikiama nauja paslauga – mokymo skraidyti paslauga.

2.Sukurta nauja darbo vieta kaimo vietovėje – 1 etatas.

Bendra projekto vertė su PVM, Eur, gauta paramos suma iki 34 000,00 Eur.

Daugiau informacijos:

https://www.facebook.com/krvvg/