Sporto aikštyno atnaujinimas Stasiūnuose

Pagrindinis projekto „Sporto aikštyno atnaujinimas Stasiūnuose“ įgyvendinto per Kaišiadorių r. VVG tikslas – gerinti gyvenimo kokybę kaimo vietovėse, kuriant priemones jų gyventojų gerovei didinti. Projekto metu atnaujintas Stasiūnų kaimo sporto aikštynas: įrengta moderni, gumos granulių danga padengta krepšinio aikštelė, įmontuoti du nauji krepšinio stovai. Taip pat sudaryta galimybė žaisti lauko tenisą ir tinklinį, tam įrengti specialūs stovai tinklui. Visa aikštelė aptverta tinklu; įrengta treniruoklių aikštelė, kurioje yra dvi sūpynės vaikams (balansinė ir „Paukščio lizdas“) bei trys treniruokliai; visas sporto aikštynas apšviečiamas elektros energija, kurią gamina ant pavėsinės stogo įrengta 3 kWh galingumo saulės elektrinė.

Daugiau informacijos:
https://www.facebook.com/KaisiadoriuRajonoVietosVeiklosGrupe