Sumanus LEADER

PLKT-KK-22-1-01051-PR001 „Sumanus LEADER“, kuris įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“.

Projekto tikslas – padidinti LEADER priemonės ir VVG svarbą sumanaus kaimo kontekste.

Projekto uždaviniai –

1. Užtikrinti vietos veiklos grupių dalyvavimą sumanaus kaimo vystymosi politikos formavime;
Uždaviniui pasiekti vykdomos veiklos – seminarai „Sumanaus kaimo plano rengimas“, apskritojo stalo LEADER ekspertų diskusijos „Sumanaus kaimo link“.
2. Užtikrinti informacijos bei sumanaus kaimo koncepcijos ir gerųjų kaimo projektų pavyzdžių sklaidą kaimo vystymosi procese.
Uždaviniui pasiekti vykdomos veiklos – inovatyvių kaimo vietovių LEADER projektų pristatymas mugėje „Kauno mugė“, konferencijos „Sumanus LEADER“ organizavimas.

 

2023-04-27 Konferencijas „Sumanus LEADER“ programa.