Šventoji jungia kaimynus

▶Bendruomenės „Užpalėnų krivūlė“ įgyvendinamo projekto „Šventoji jungia kaimynus“ tikslas – sukurti kultūrinį – pažintinį sielių maršrutą Šventosios upe, sutvarkant dvi Užpalių seniūnijos poilsiavietes ir Vyžuonos upės atkarpą Vyžuonų seniūnijoje. Projektas įgyvendinamas per Utenos reg.
🤝Įgyvendinant projektą atnaujinamos žinios apie sielių plukdymą, pasigamintas sielis, kurio pagalba visi norintys gali praktiškai susipažinti su sielininko amatu. Tvarkomos teritorijos prie Šventosios bei Vyžuonos upių, kurios taps patrauklios vietos gyventojams, žvejams bei atvykstantiems turistams.
‼Įgyvendinant šį projektą Užpalių ir Vyžuonų seniūnijų gyventojai ir svečiai integruojami į vietos bendruomenės veiklas, susijusias su kultūrinių ir pažintinių maršrutų įrengimu, priežiūra, naudojimu pažintiniams ir laisvalaikio tikslams. Šis projektas formuoja įvairaus amžiaus žmonių savimonę, propaguoja sveiką gyvenimo būdą, leidžia pajusti bendras dviejų seniūnijų, kurias jungia Šventoji (įskaitant ir jos intaką – Vyžuonos upę) vertybes, taip didėja teritorinė sanglauda.
👉Projektas skirtas Šventosios upės (įskaitant ir jos intaką- Vyžuonos upę) panaudojimo istoriniuose laikotarpiuose kaitai, sielininkystės amato ir istorijos pažinimui, upės vagos su senvagėmis kaitos pažinimui, pritaikymui rekreacijos tikslams, aktyviam poilsiui ir sveikatingumo skatinimui.
✅Projekto metu atliekami darbai:
1. Poilsiavietės Užpaliuose tvarkymas.
2. Poilsiavietės Kaniūkuose tvarkymas.
3. Sielių – plaustų gaminimas ir įrengimas Užpalių poilsiavietėje.
4. Liepto – prieplaukos valtims gaminimas Užpalių poilsiavietei.
5. Liepto – prieplaukos valtims įrengimas Kaniūkų poilsiavietėje.
6. Pavėsinės pastatymas Užpaliuose.
7. Priekabos sieliams pervežti įsigijimas.
8. Renginio „Šventoji iš arčiau“ organizavimas Užpaliuose.
Vyžuonos upės vagos tvarkymas (pašalinant medžius krituolius) atkarpoje nuo Vyžuonėlių dvaro iki Vyžuonų miestelio (apie 11,9 km).