Tradicinių švenčių ratas Sasnavos seniūnijoje

Sūduvos VVG

Projekto vykdytojas: Puskelnių kaimo bendruomenė

Vietos projekto tikslas – skatinti Sasnavos krašto etninės kultūros plėtrą ir sklaidą organizuojant tradicinius renginius bei edukacinius užsiėmimus. Projektas įgyvendinamas pagal VPS priemonės “Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ veiklos sritį „Krašto savitumo išsaugojimas organizuojant tradicinius renginius, edukacines programas“. Projekto lėšomis finansuojamos veiklos susiję su tradicinių renginių (Užgavėnių, margučių ridenimo, Joninių, derliaus šventės) pristatymu plačiajai visuomenei, edukacinių užsiėmimų organizavimu vaikams ir jaunimui bei suaugusiųjų mėgėjų meno ir vaikų pirštininių lėlių spektaklių kūrimu. Projekte numatytomis veiklomis siekiama:

  1. Vaikams ir jaunimui sudaryti sąlygas turiningai leisti laisvalaikį, dalyvaujant teminiuose edukaciniuose užsiėmimuose, pirštininių lėlių spektaklio kūrime, tradicinių renginių, skirtų plačiajai visuomenei, pasiruošime;
  2. Kuriant suaugusiųjų mėgėjų teatro spektaklį, įtraukti vietos  gyventojus į aktyvų kultūros tradicijų ir  mėgėjų meno iniciatyvų palaikymą;
  3. Saugoti savo krašto kultūros ypatumus organizuojant tradicines šventes ir pristatyti  jas plačiajai visuomenei.

Daugiau informacijos:
https://www.suduvosvvg.lt/