UAB „Aplinkos tvarkymo grupė“

Pareiškėjas UAB „Aplinkos tvarkymo grupė“ nusprendė įsigyti paviršinį ir giluminį augmenijos smulkintuvus, su kuriais pradėjo aplinkos tvarkymo (augmenijos šalinimo) veiklą, sukūrė naujas 4 darbo vietas. Projektas „UAB „Aplinkos tvarkymo grupė“ veiklos pradžia“ įgyvendintas per Kauno r. VVG.
💶Projektui skirta paramos suma – 74 000,00 Eur.
Priemonė: Verslo kūrimas ir plėtra.
Veiklos sritis: „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“, kodas LEADER-19.2-SAVA-8.1