UAB „Ecohouse“ verslo plėtra modernizuojant materialinę bazę

Pagrindinė veiklos kryptis – medinių – karkasinių surenkamųjų statinių (gyvenamų namų) ir jų komplektuojamų dalių gamyba. Pareiškėjas per Šiaulių r. VVG teikia paramos paraišką “UAB „Ecohouse“ verslo plėtra modernizuojant materialinę bazę” siekdamas gauti ES paramą pastato, kuriame vykdoma gamyba, kapitaliniam remontui atlikti. Pagrindiniai numatomi darbai: grindų betonavimas, išorinių pastato sienų apšiltinimas ir apskardinimas, stogo dangos keitimas, naujų langų įrengimas ir vartų platinimas. Atlikus numatytus darbus, padidės naudingas gamybinis plotas, to pasėkoje bus galima didinti gamybos pajėgumas, bus sukurtos dvi naujos darbo vietos.

Atlikus pastato kapitalinį remontą, gamybinis plotas padidės 1,6 karto: nuo 1500 m2 iki 2400 m2, kas susidarys galimybę pradėti gaminti karkasinių namų plokštes su daline apdaila, įmontuota elektros instaliacija, įmontuotais plastikiniais langais. Tokiu būdu sukuriant pridėtinę vertę, gaminius bus galima parduoti su aukštesne kaina, statybvietėje tokie namai būtų paruošiami galutiniam prekės pirkėjui iki  30-40 proc. mažesnėmis laiko sąnaudomis. Be to būtų atsisakoma brangių vietos statybos įmonių paslaugų (atliekančių apdailos darbus) – produktas taptų dar konkurencingesnis kainos atžvilgiu tiek galutiniam pirkėjui tiek kitoms konkuruojančioms įmonėms-gamintojoms.

Projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas nuolatiniam įmonės veiklos rezultatų gerinimui, produktyvumo didėjimui, o tai tvaraus ir ilgalaikio įmonės vystymosi ir plėtros būtina sąlyga, sukursianti tiesioginę naudą įmonei ne vienus metus po projekto įgyvendinimo. Atnaujinta gamybinė bazė leis įmonei produkciją gaminti efektyviau ir taip didins jos konkurencingumą tiek vietinėje, tiek tarptautinėje rinkoje.

Po kapitalinio remonto darbų, bus apsaugota produkcija ir žaliavos nuo drėgmės, mažės sąnaudos skiriamos pastato šildymui. Be to, atlikus numatytus darbus, padidės naudingas gamybinis plotas, to pasėkoje bus galima didinti gamybos pajėgumas, atsiras poreikis kapitalinio remonto darbų, bus apsaugota produkcija ir žaliavos nuo drėgmės, mažės sukurti naujas papildomas darbo vietas.

Daugiau informacijos:

http://www.siauliurvvg.lt/