UAB „Etnoamatai“ verslo plėtra

Projektas „UAB „Etnoamatai“ verslo plėtra“ įgyvendintas pagal Zarasų-Visagino regiono VVG VPS priemonę „Parama jauniems žmonėms ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“.
Pareiškėjas – UAB „Etnoamatai“.
Įgyvendinant projektą buvo išplėsta įmonės veikla. Įsigyti 52 baidarių komplektai ir dvi priekabos baidarėms vežti. Sukurta darbo vieta.