Ugniagesių savanorių priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo paslaugų skatinimas Rokiškio rajone

Įgyvendinant projektą “Ugniagesių savanorių priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo paslaugų skatinimas Rokiškio rajone” (Rokiškio r. VVG) buvo išplėstos priešgaisrinės saugos paslaugos Rokiškio rajone. Nevyriausybinė organizacija, stebėdama labai mažą priešgaisrinių paslaugų pasiūlą, ėmėsi iniciatyvos trūkumą užpildyti. Nevyriausybinė organizacija per projektą įgijo įrangą ir pasitelkė savanorius – organizacijos narius ir pradėjo teikti kaminų, dūmtraukių, židinių, krosnių valymo bei priežiūros, gesintuvų pildymo paslaugas. 50 procentų šių paslaugų neįgaliesiems, pensinio amžiaus ar socialinės pagalbos reikalingiems žmonėms teikiamos neatlygintinai.

Projekto įgyvendinimo metu ir toliau tęsiant veiklą organizacijos savanoriai vykdo švietėjišką prevencinę veiklą, ugdo žmonių saugaus gyvenimo kultūrą. Organizacija skatina įvairaus amžiaus žmones dalyvauti savanoriškoje veikloje ir įgyti asmeninių, socialinių, profesinių kompetencijų, susipažinti su ugniagesio darbu.

Daugiau informacijos:

http://www.rokiskiovvg.lt/