Vėriškių bendruomenės maisto grandinės kūrimas „nuo lauko iki stalo“

„Vėriškių kepyklėlė“ sėkmingai veiklą vykdo jau kelis metus. Didžiausia problema ta, kad neturi produkcijos gabenimui ir pardavimui pritaikyto automobilio – todėl tinkamai negali pateikti savo produkcijos didesniam žmonių ratui. Įgyvendinus projektą – įsigijus prekybinį automobilį – išsiplės
galimybių ratas Vėriškių bendruomenės produkcijos realizacijai. Atsiras galimybė efektyviau spręsti socialines problemas, bus suskatintas bendruomenės verslo, vietos ūkininko ir savivaldos institucijų bendradarbiavimas.
👍Projekto tikslai:
Projekto tikslas – užtikrinti NVO, vykdančios ūkinę veiklą, bendradarbiavimą su vietos ūkininku, sukuriant regioninių produktų rinkodaros sistemą ir maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“.
Projekto uždaviniai siekiant projekto tikslų:
• Įsigyti automobilį, pritaikytą maisto vežimui – pardavimui.
• Atrinkti ir įdarbinti asmenį.
Daugiau informacijos: