Viešosios infrastruktūros plėtra Vaivadų kaime, Panevėžio rajone

Panevėžio rajono VVG

Projekto vykdytojas: Panevėžio rajono savivaldybės administracija

Nauji bendruomenės namai Panevėžio rajone

Projekto įgyvendinimo metu pastatytas 80 kv. m. pastatas Vaivadų kaime, Panevėžio rajone,  skirtas bendruomenės reikmėms.

Pastatas šiltas, ekologiškas, taupus: įrengtas naudojant šiuolaikiškas technologijas. Patogiai suplanuotame bendruomenės name sumontuotas šildymo siurblys „oras-vanduo“, rekuperacinė sistema, energiją taupantis LED apšvietimas, įrengta gera sienų, langų šilumos izoliacija, pastatas pritaikytas neįgaliesiems.

Projekto įgyvendinimo metu bendruomenė aktyviai organizavo savanorių talkas, kurių metu bendruomenės nariai paruošė sklypą žolės užsėjimui, užsėjo žolę, tvarkė ir valė naujus bendruomenės namus.

Bendruomenės centro „Vaivadai“ nariai naujuose bendruomenės namuose turi planų vesti įvairius gyventojų mokymus, tobulinti tėvystės įgūdžius, vaikams ir mokiniams teikti švietimo pagalbą, plėtoti tradicinius amatus, taip pat vystyti klubinę bei projektinę veiklą.

Projekto paramos suma – 65363,93 Eur su PVM,

Paramos intensyvumas – 61,55 proc.

VVG teritorijos gyventojų, gaunančių naudą dėl pagerintos infrastruktūros, skaičius – 944.

Daugiau informacijos:
http://panvvg.lt/