Materialinės bazės kūrimas, skatinant vietos gyventojus užsiimti aromatinių ir prieskoninių augalų auginimu ir apdirbimu, naudojant džiovinimo, spaudimo bei garinimo technologijas

Joniškio rajono partnerystės VVG

Projekto vykdytojas: Ziniūnų kaimo bendruomenė „Obelėlė“

Ziniūnų kaimo bendruomenės „Obelėlė“ nariams netrūksta idėjų, kaip paįvairinti gyvenimą prasminga veikla, išmokti naujų dalykų, aktyvinti gyventojus užsiimti įvairiais amatais, kurie praturtintų laisvalaikį ir prisidėtų prie socialinės atskirties mažinimo. Projekto lėšomis bei bendruomenės narių savanoriškais darbais sutvarkytos iki tol nenaudotos patalpos, kuriose vykdoma veikla. Įsigyta įranga: 10 l alembikas, šalto spaudimo aliejaus presas, džiovyklė ir kt. Bendruomenės nariai gamina aromatinių augalų vandenis – hidrolatus, arbatžolių, prieskonių mišinius. Užsiima šia veikla su dideliu įkvėpimu, nuolat gilina savo žinias žolininkystėje ir planuoja šią veiklą vystyti toliau.

Daugiau informacijos:
http://www.joniskiovvg.lt/lt/projektai/vietos-projektai-/materialines-bazes-kurimas-skatinant-vietos-gyventojus-uzsiimti-aromatiniu-ir-prieskoniniu-augalu-auginimu-ir-apdirbimu-naudojant-dziovinimo-spaudimo-bei-garinimo-technologijas