Bendruomeninių paslaugų plėtra Zapyškio seniūnijoje

Bendruomenės ryžtas teikti svarbiausias paslaugas. Zapyškio ir aplinkinių seniūnijų gyventojams siekiama pagerinti bendruomeninių, socialinių paslaugų teikimą. Viešoji įstaiga Zapyškio bendruomeninių paslaugų centras kartu su Kauno rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Bendruomeninių paslaugų plėtra Zapyškio seniūnijoje“, pagal Kauno rajono VVG remiamą veiklos sritį „Kaimo vietovei svarbių pastatų statyba ir atnaujinimas“. Šiuo metu yra statomas pastatas, kuriame įsikurs socialinių, bendruomeninių paslaugų dienos centras. Pastate bus įrengtos dvi salės (bendruomenės salė – 48 kv. m, konferencijų salė – 56 kv. m), pagalbinės ir ūkinės patalpos – sandėliukai, sanitariniai mazgai, virtuvėlės. Centre numatoma įgyvendinti socialinių įgūdžių formavimo, socializacijos, sveikatingumo ugdymo, užimtumo organizavimo programas, sudaryti sąlygas informavimo, konsultavimo ir bendravimo paslaugų teikimui, asmens higienos, skalbimo ir kt. paslaugoms. Planuojama įsteigti atvirą jaunimo centrą, dirbantį atviro darbo su jaunimu metodu. Centre bus teikiamos patalpų nuomos paslaugos mokymams, seminarams, šeimų, socialiai remtinų, neįgalių asmenų ir kitų bendruomenės grupių renginiams organizuoti. Bus suburta savanorių grupė, savanorystės veiklai vystyti, bendruomenės aktyvumui skatinti.

Daugiau informacijos:
https://www.facebook.com/kaunorvvg/