Ateities strategijos ir VVG jungtys – kol kas minčių lietus

VVGT valdyboje per išplėstinį posėdį, kuris vyko kovo 7 d., diskusijos buvo apie ateityje galimai neišvengiamus VVG susijungimus būsimoms kaimo strategijoms įgyvendinti. Žemės ūkio ministerija jau dėliojasi projektą kaip LEADER programa gyvuos po 2027 m. bei prašo pirmiausia patiems VVG tinklo nariams išdiskutuoti ir pasidalinti savo vizija, koks tai būtų procesas.Prieš valdybos posėdį daugelyje apskričių įvyko VVG vadovų ir strategijų administratorių diskusijos. Jų rezultatais dalijosi Panevėžio, Vilniaus, Marijampolės, Kauno, Alytaus, Utenos apskričių atstovai.

Apibendrintas nuomones VVGT pateiks Žemės ūkio ministerijai. Viena svarbiausių, kad skubėti su nuostatomis negalima – reikia skirti daugiau laiko diskusijoms, nes VVG vadovai turi atstovauti ne tik savo, bet ir teritorijos aktyvių žmonių nuomonei. Antra vertus, tikrasis LEADER – tai iniciatyva iš apačios, todėl gyventojams turi būti aiškiai suprantama jungimosi prasmė.

Labiausiai nuogąstaujama, ar susijungusi sistema garantuos, kad VVG aktyvūs žmonės vadovai, biurų darbuotojai neatitruktų nuo atokiausių teritorijos gyventojų. Taip pat aptarta, kaip skaitine reikšme galima būtų įsivaizduoti jungimąsi ir prieita prie bendresnės išvados, kad jokiu būdu tai neturėtų būti gyventojų skaičius (nes savivaldybės labai skirtingos), galbūt skaičiuoti galima būtų savivaldybių ar net seniūnijų lygmeniu.

Tikimasi, kad tai leistų bendrinti teritorines problemas ir neatitrūkti nuo žmonių. Pats jungimosi procesas turėtų būti ne prievartinis, bet aiškiai skatinamasis – numatant patrauklų finansavimą. Taip pat diskusijoje išsirutuliojo vizija, kad esančios vietos veiklos grupės neturėtų kurti dirbtinio naujo juridinio vieneto strategijos projektui įgyvendinti, bet pagal jungtines sutartis suformuotų bendrą valdymo organą, įsipareigojimus ir finansavimą.