Bendruomenės namų statyba Trūdų kaime

➡ Trūdų bendruomenės įgyvendinamo projekto „Bendruomenės namų statyba Trūdų kaime“ tikslas – padidinti Trūdų kaimo gyvenamosios aplinkos patrauklumą, sudarant palankias sąlygas Trūdų ir aplinkinių kaimų gyventojų socialinės, kultūrinės ir ekonominės veiklos plėtotei ir sukuriant viešąją infrastruktūrą. Projektas įgyvendintas per VVG „Švenčionių partnerystė“ pagal priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ (LEADER-19.2-7) veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“ (LEADER-19.2-7.2).
🏠 Projekto įgyvendinimo metu pastatyti bendruomenės namai – nesudėtingas II grupės pastatas su 4 m pločio per visą pastato ilgį priblokuojama medine terasa. Bendras pastato plotas – 61,31 m2, tūris – 272 m3. Pastate dvi funkcinės zonos: pagrindinė patalpa skirta susirinkimams, šventėms, kapelos repeticijoms, švietėjiškai veiklai vykdyti, organizuoti gyventojų laisvalaikį ir užimtumą bei dvi techninės patalpos (du sanitariniai mazgai ir pagalbinė patalpa, vienas iš sanitarinių mazgų pritaikytas žmonėms turintiems negalią). Kadangi sklype nėra inžinierinių tinklų, todėl projekto įgyvendinimo metu įrengtas nuotekų ir vandentiekio tinklas (prijungiami prie centralizuotų gyvenvietės tinklų), lauko elektros tinklai. Į teritoriją suplanuotas 3,50 m. pločio žvyro dangos privažiavimas su trinkelių dangos dviejų automobilių stovėjimo aikštele, viena vieta pritaikoma žmonių su negalia reikmėms. Automobilių stovėjimo aikštelę su pastatu jungs šaligatvis, kurio plotis 1,5 m.
➡ Žemės sklypą, kurio plotas 0,0990 ha nuosavybės teise valdo Trūdų bendruomenė.
Projekto partneris – Švenčionių rajono savivaldybė. Partneris prie projekto įgyvendinimo prisidėjo nuosavu piniginiu įnašu, kuris sudaro 27,69 proc. bendro pareiškėjo ir partnerio piniginio įnašo vertės.
ℹ️ Daugiau informacijos: