Bendruomeninio verslo kūrimas

Projekto “Bendruomeninio verslo kūrimas” įgyvendinto per Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociaciją (Dzūkijos VVG) tikslas – mažinti N. Kirsnos kaimo bendruomenėje skurdo riziką, skatinant bendruomeninį verslumą ir sukuriant naują darbo vietą kaimo vietovėje.

Projektas įgyvendinamas pagal VPS priemonę Socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra, veiklos sritį Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra. Projekto metu suremontuota virtuvės patalpa ir įsigyta virtuvės įranga maitinimo paslaugoms teikti. Sukurta viena darbo vieta. Teikiamos išvežiojamojo maitinimo paslaugos.

Daugiau informacijos:
https://bit.ly/3wOzka8