Dėmesio – bendruomeninis verslas kaime!

PLKT-KK-21-1-00933-PR001 „Dėmesio – bendruomeninis verslas kaime!“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“.

Projekto tikslas – didinti Lietuvos kaimo socialinio, bendruomeninio verslumo, bendradarbiavimo bei ūkio ir verlso plėtros galimybių žinomumą viešinant per KPP įgyvendintus projektus taip gerinant ne tik tarpusavio tinklaveiką bei bendradarbiavimą, bet ir informacijos sklaidą apie teikiamas paslaugas.

Projekto uždaviniai:

1. Užtikrinti informacijos apie socialinį ir bendruomeninį verslumą, bendradarbiavimo, ūkio ir verlso plėtros galimybes bei kaimo tinklą sklaidą.

Uždaviniui pasiekti vykdomos veiklos – susistemintų socialinio, bendruomeninio ir kt. verslumo (iš „LEADER“, „Bendradarbiavimo“ bei „Ūkio ir verlso plėtros“ priemonių) pavyzdžių viešinimas Facebook puslapyje bei informacijos apie Lietuvoje veikiantį Lietuvos kaimo tinklą bei priemonės „Techninė pagalba“ pateikimas.

2. Sukurti reprezentatyvų audiovizualinį turinį apie Lietuvos kaimo teikiamas socialinio, bendruomeninio ir kt. verslo paslaugas įgyvendinamas per KPP priemones.

Uždaviniui pasiekti vykdomos veiklos – iš rajono VVG atrinktų 49 vnt. projektų bus kuriami 2-3 min. trukmės video pristatymai apie projektų metu sukurtas paslaugas, prekes. Video medžiaga bus pristatoma plačiajai visuomenei.

Tikima, kad kokybiškas ir reprezentatyvus audiovizualinis turinys apie geruosius verslumo pavyzdžius pasitelkiant komunikaciją socialiniame tinkle Facebook, taip pat pagl poreikį ir kitose priemonėse (pvz. www.leadertinklas.lt svetainėje) ar individualiai kiekvienos VVG priemonėse, teigiamai įtakos kaimo plėtros politikos formavimą Lietuvoje.