Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Vabalninko skyriaus pastato rūsio įveiklinimas: pritaikymas kultūros ir turizmo reikmėms

Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Vabalninko skyrius iš fiziškai ir morališkai pasenusių patalpų  2016 m. persikėlė į naujas patalpas. Perkeliant muziejų į kitas patalpas smarkiai sumažėjo ekspozicijoms tinkamų patalpų plotas ir pageidaujamoms temoms atskleisti nepakako vietos. Buvo nuspręsta pasinaudoti paramos galimybėmis pagal Biržų rajono VVG remiamą veiklos sritį „Parama investicijoms į išskirtinių gamtos ir kultūros paveldo objektų sutvarkymą bei pritaikymą gyventojų poreikiams“ ir ekspozicijas įrengti apleistose, nenaudojamose pastato rūsio patalpose.

Projekto metu planuojama sukurti modernias ekspozicijas muziejaus Vabalninko skyriuje, pastate, kuriame  iki II pasaulinio karo buvo žydų parduotuvė, pokario laikotarpiu – saugumo būstinė, o rūsyje – areštinė. Ekspozicijos bus  pritaikytos skirtingų amžiaus grupių lankytojams, skirtos ir vietos gyventojams, ir Vabalninko miesto svečiams. Jos pristatys Vabalninką, kaip vieną iš litvakų miestelių, pasakos žydų Vabalninke istoriją, buitį bei tragišką lemtį, taip pat pristatys pokario rezistencinę kovą Biržų krašte. Sukurtos ekspozicijos ir joms pritaikytos edukacinės programos bus puiki priemonė mokant Lietuvos istorijos mokinius. Jų inovatyvumas ir interaktyvumas įtrauks visus lankytojus ir pavers juos dalyviais.

Projekto paramos suma – 28 400,00 Eur su PVM

Daugiau informacijos:

https://www.facebook.com/birzuvvg/

https://www.birzumuziejus.lt/