Norgėlų kaimo bendruomenės kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas

Visuomeninė organizacija „Norgėlų kaimo bendruomenė“ (Raseinių r. VVG  „Raseinių krašto bendrija“) įgyvendinama vietos projektą „Norgėlų kaimo bendruomenės kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ įsigijo:

  • moterišką šokių aprangą  šokių kolektyvui (šokių batų ir sijonų komplektą);
  • muzikos instrumentų komplektą (2 vnt. armonikų, smuiką ir būgną);
  • atlikėjo pasirodymo, maitinimo paslaugas, garso ir šviesų įrangos ir palapinių nuomos paslaugas tradicinio „Susėskim žemaičiai, susėskim aukštaičiai“ renginio organizavimui. Renginyje dalyvavo 209 žmonės. Projekto vertė – 6245 Eur, paramos suma – 4996 Eur.

Įgyvendinus vietos projektą, reikšmingai pagerintos kapelos galimybės, atnaujinta materialinė bazė tikslingai nukreipta į jaunimo pritraukimą, nes šiuolaikinis  jaunimas nenori groti nudėvėtais instrumentais ar šokti su neestetiškai atrodančiais drabužiais, ir kolektyvų materialinės bazės gerinimas buvo vienintelis kelias ne tik pritraukti, bet ir išlaikyti jaunus žmones kolektyvų veiklose. Tradicinio renginio organizavimas su palapinėmis, gera garso ir šviesos įranga su operatoriumi, maitinimu ir atlikėju, taip pat reikšmingai prisidėjo prie šio tikslo, nes šiuolaikinis jaunimo susidomėjimą bendruomeniniais reikalais galima sužadinti tik demonstruojant, kad krašto bendruomenės nebėra tiesiog kaimo žmonių susibūrimas, o moderni kraštiečių problemas sprendžianti ir laisvalaikį organizuojanti bendruomenė.

Visuomeninė organizacija  „Norgėlų kaimo bendruomenė“ prieš 5  metus sėkmingai įgyvendino projektą, kurio metu rekonstravo bendruomenės namus (paramos suma daugiau kaip 86 tūkst. Eur) ir sudarė  geras  sąlygas saviveiklos kolektyvų repeticijoms bei pasirodymams.

Daugiau informacijos:
https://raseiniuvvg.lt/