Ekonominės veiklos skatinimas Stupurų kaimo bendruomenėje

Joniškio rajono partnerystės VVG

Projekto vykdytojas: Stupurų kaimo bendruomenė

Projekto tikslas – gyventojų siuvimo įgūdžių ugdymas skatinant bendruomenės narių ekonominę veiklą. Projekto lėšomis ir savanoriškais darbais sutvarkytos bendruomenės patalpos, įsigyta siuvimo įranga, bendruomenės nariai apmokyti su ja dirbti. Stupurų siuviniai džiugina mažus ir didelius bei prisideda prie bendruomenės ekonominės veiklos stiprinimo.

Daugiau informacijos:
http://www.joniskiovvg.lt/lt/projektai/vietos-projektai-/ekonomines-veiklos-skatinimas-stupuru-kaimo-bendruomeneje