LEADER modeliai

PLKT-KK-23-2-04934-PR001 „LEADER modeliai“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“.

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas naujų lyderystės modelių kūrimui ir integravimui, kurie padėtų kaimo plėtros proceso dalyviams efektyviau įsitraukti į kaimo plėtros programą per LEADER priemonę, atsižvelgiant į jų poreikius ir lūkesčius.

Projekto uždaviniai:

 1. Skatinti kaimo plėtros procesų dalyvius kurti inovatyvius sprendimus bei lyderystės modelius kaimo plėtrai bendradarbiavimui ir augimui, kūrybiškumui ir inovacijų diegimui siekiant sėkmingo vietos plėtros strategijos įgyvendinimo.
  Uždaviniui pasiekti vykdomos veiklos:
  * 3 vnt. seminarų-dirbtuvių „LEADER modelių dirbtuvės“ po 16 dalyvių, viso 48 dalyviai.
  * 2 dienų konferencija „LEADER: patirtys, iššūkiai ir perspektyvos“ – 100 dalyvių.
 2. Užtikrinti informacijos apie KPP galimybes sklaidą bei supažindinti visuomenę su LEADER metodu, Kaimo plėtros programa, vietos veiklos grupėmis ir geraisiais LEADER projektų pavyzdžiais tuo skatinant visuomenės susidomėjimą ir įsitraukimą į kaimo plėtrą.
  Uždaviniui pasiekti vykdomos veiklos:
  * Kuriamas reprezentatyvus, įtraukus ir inovatyvus audiovizualinis turinys (dokumentinio tipo filmas iki 20 min. trukmės) apie kaimo plėtros programą, priemones kaip „Techninė pagalba“, „Bendradarbiavimas“, „Ūkio ir verslo plėtra“ bei plačiąja prasme apie LEADER priemonę. Taip pat apie kaimiškąsias vietos veiklos grupes, vietos projektus, kurie įgyvendinami per KPP. Kadangi tokio pobūdžio audiovizualinio turinio dar nėra sukurta, tai toks turinys būtų itin aktualus ir naudingas kaip KPP bei LEADER metodo Lietuvoje pristatymas tiek Lietuvos tiek užsienio kaimo plėtros proceso dalyviams. Todėl, kaip ir minėta, video medžiaga bus pristatoma plačiajai visuomenei viešinant youtube bei Meta (Facebook) paskyrose, dalykinių išvykų užsienyje metu, konferencijų metu ir t.t. tai teigiamai paveiks kaimo plėtros politikos formavimą Lietuvoje, įkvėps NVO teikti paraiškas naujiems, inovatyviems projektams.
  * Inovatyvių kaimo vietovių projektų įgyvendintų per KPP priemones pristatymas mugėje.