LEADER tai MES!

PLKT-KK-21-2-08035-PR001 „LEADER – tai MES!“, įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“.

Projekto tikslas – didinti kaimo plėtros proceso dalyvių įsitraukimą į kaimo plėtros programą užtikrinant per programą įgyvendintų projektų sklaidą bei VVG ir savivaldybių bendradarbiavimą KPP ir dalyvaujamojo biudžeto kontekste.

Projekto uždaviniai:

  1. Informuoti Lietuvos kaimiškąsias VVG apie VVG ir savivaldybių bendradarbiavimo KPP ir dalyvaujamojo biudžeto kontekste galimybes.

Uždaviniui pasiekti bus vykdomi 2 vnt. internetinių seminarų dalyvaujamojo biudžeto ir KPP sąveikos formuojant projektų idėjas temomis: VVG ir savivaldos bendradarbiavimas KPP ir dalyvaujamojo biudžeto kontekste; KPP ir dalyvaujamojo biudžeto sąveika įgyvendinant projektų idėjas.

  1. Užtikrinti informacijos apie  KPP galimybes bei kaimo tinklą sklaidą.

Uždaviniui pasiekti vykdomos veiklos:

1) įgyvendintų projektų pavyzdžių ir kitos svarbios informacijos (iš „LEADER“, „Bendradarbiavimo“ bei „Ūkio ir verslo plėtros“ priemonių) viešinimas Facebook puslapyje bei informacijos apie Lietuvoje veikiantį Lietuvos kaimo tinklą bei priemonės „Techninė pagalba“ pateikimas.

2) Sukurti reprezentatyvų audiovizualinį turinį apie vietos projektus įgyvendinamus per KPP priemonę „LEADER“. Planuojama iš 10 apskričių veikiančių kaimiškųjų VVG atrinkti 10 vnt. projektų. Bus kuriami 1-3 min. trukmės video pristatymai apie projektų metu įgyvendintas veiklas. Video medžiaga bus pristatoma plačiajai visuomenei. 

Tikima, kad kokybiškas ir reprezentatyvus audiovizualinis turinys apie geruosius pavyzdžius pasitelkiant komunikaciją socialiniame tinkle Facebook, taip pat pagal poreikį ir kitose priemonėse (pvz. www.leadertinklas.lt svetainėje) ar individualiai kiekvienos VVG priemonėse, teigiamai įtakos kaimo plėtros politikos formavimą Lietuvoje.

Projektu siekiama informuoti kaimiškąsias VVG apie VVG ir savivaldybių bendradarbiavimo KPP ir dalyvaujamojo biudžeto kontekste galimybes. Internetinės komunikacijos priemonėmis užtikrinti informacijos sklaidą apie KPP, pasitelkiant komunikaciją socialiniame tinkle Facebook bei sukurti reprezentatyvų audiovizualinį turinį apie vietos projektus įgyvendinamus per LEADER programą.