Sasnavos bendruomenės ir partnerių edukacinės erdvės „Zuikių kiemas“ įrengimas

Sūduvos VVG

Projekto vykdytojas: Sasnavos bendruomenė

Vietos projekto tikslas – sutvarkyti rekreacinę erdvę, esančią prie Sasnavos bendruomenės ir Sasnavos pagrindinės mokyklos patalpų, pritaikant ją vietos gyventojų poreikiams bei edukacinių veiklų vykdymui. Projektas įgyvendinamas pagal VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“. Projekto lėšomis  teritorija aptverta tvora, įrengtos edukacines ir poilsio erdves: ,, Zuikio daržas“, ,,Zuikio ola ir takelis“, ,,Zuikio lauko klasė“,  ,,Zuikio koncertų terasa“, ,,Zuikio treniruoklių aikštelė“, ,,Zuikio žaidimų ir sūpynių aikštelė“ bendruomenės vaikams ir suaugusiems, bei į Sasnavą atvykstantiems svečiams. Projektu siekiama sukurti unikalią lauko edukacinę erdvę, kurioje laisvalaikį galėtų leisti ne tik vietos gyventojai, o  ypač vaikai ir jaunimas, bet ir Sasnavos bendruomenės organizuojamų edukacinių programų „Zuikių muziejaus mokykla“ lankytojai.

Daugiau informacijos:
https://www.suduvosvvg.lt/