„SAVA“ strategija

Pasvalio rajono VVG

Projekto vykdytojas: Pasvalio rajono bendruomenių sąjunga

Sukurtos 22 „SAVOS“ strategijos, kurios užtikrina kiekvienos organizacijos tvarumą. Numatytos veiklos kryptys leidžia labai aiškiai užsibrėžti ir siekti ilgalaikių tikslų. Keičiasi Pasvalio rajono bendruomenių ir kitų NVO misijos. Atstovaujant savo gyventojų interesus, organizacijų misija – ugdyti ir vystyti gyventojų kompetencijas, suteikti aktualią, objektyvią ir savalaikią informaciją gyventojams. Strategijose yra numatytos aiškios kryptys, kokias paslaugas, kokiose srityse (kultūrinėje, socialinėje, švietimo ir pan.) bus teikiamos. Šios strategijos yra integruotos į Pasvalio rajono 2021-2017 m. strategiją.

Daugiau informacijos:
http://pasvaliorvvg.lt/