Sėklų apdorojimo veiklos pradžia

Įgyvendinus projektą pradėta nauja sėklininkystės veikla – ekologinės sėklos valymo ir apdorojimo ozonu (eko sėklos beicavimo) veikla. Ūkininkas Dainius Krivičius teikia sėklos apdorojimo paslaugas kitiems ekologiniams ūkiams. Teikiamos paslaugos leis ekologiniams ūkiams padidinti derlingumą, kas turėtų būti labai patrauklu, atsižvelgiant į mažą ekologinių ūkių derlingumą.
Projekto tikslas – pradėti sėklų apdorojimo veiklą.
Projekto rezultatai:
Kokybiniai projekto rezultatai:
Įgyvendinus projektą ūkininkas sėkmingai pradėjo naują nišinę žemės ūkio veiklą – ekologinės sėklos valymo ir apdorojimo ozonu (eko sėklos beicavimo) veikla. Planuojamos didesnės ūkininko
pajamos.
Kiekybiniai projekto rezultatai:
Įsigyta nauja įranga (grūdų valomoji, vandens ozonavimo sistema, grūdų beicavimo mašina).
Sukurta darbo vieta.
Daugiau informacijos: