Sensorinis kambarys

▶ Projektu siekiama prisidėti prie Mažeikių autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ socialinės veiklos skatinimo. Projektas įgyvendinamas pagal „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas“ (LEADER-19.2-SAVA-5) įsigyjant sensorikos kambariui priemones:
✅suspaudžiantys kūno ritiniai, kamuoliukų baseinas, masažinis fotelis, šviesos pluoštas, vandens lova, minkšta danga, projektorius su diskais, burbulų vamzdis, sienos skydas (begalybė).
👧🧒 2019 m. rugsėjo 3 d. Šerkšnėnų mokykloje-daugiafunkciniame centre pradėjo veikti vaikų dienos centras „Mažasis princas“. Šiai dienai, dienos centrą lanko 12 vaikų iki 13 metų, iš kurių net 12 vaikų turi ASS sutrikimą. Vakarų šalyse autistiškų vaikų ugdymui ir integracijai skiriamas ypatingas dėmesys jau keliasdešimt metų. Sukurtos veiksmingos pagalbos sistemos, kuriamos asociacijos, buriamos paramos grupės tėvams. Šių organizacijų veikla grindžiama socialinės sąveikos paradigma, kai įtraukiami tėvai, pedagogai ir patys vaikai (cit. Navickienė ir kt, 2019).
‼️ Deja, bet Lietuvoje, o ypatingai kaimo vietovėse, vaikų dienos centrai nėra orientuoti integruoti ASS turinčius vaikus, neturi tam tinkamų specialistų bei pritaikytos įrangos.
✋🧮 Siekiant, kad vaikų dienos centras „Mažasis princas“ taptų veiksmingas ir integruojantis ASS sutrikimą turinčius vaikus, buvo įrengtas sensorikos kambarys ir įsigyta materialinė bazė, kuri bus naudojama terapiniams ir edukaciniams užsiėmimams ugdant vaikus turinčius ASS sutrikimą.
🧠 Sensoriniuose kambariuose skatinama jutiminė stimuliacija įtraukia įvairias smegenų sritis ir padeda vaikams geriau įsisavinti ir išlaikyti informaciją. Sensorinė aplinka pasitarnauja savireguliacijai, t. y. vaikui suteikiama erdvė pačiam susitvarkyti su iššūkiais, nusiraminti ir atsipalaiduoti. Toks kambarys skirtas ne tik atsipalaidavimui, jis ypač tinkamas vaikams, turintiems ASS ar dauno sindromą, perdėtai aktyviems, esant klausos ar regos susilpnėjimui. Sensorinis kambarys – tai intensyvus pasaulis, kuriame visi pojūčiai – rega, klausa, uoslė, jutimas – yra mankštinami vienu metu. „Sensoriniame kambaryje skatinami lytėjimo, skonio, regos, klausos, uoslės, judėjimo pojūčiai.
👉 Sistemingas sensorinių kambarių lankymas, autizmo sutrikimą turintiems vaikams, padeda didinti jų sąmoningumą ir dėmesį, gerina apetitą, lavina kalbos pažinimą, suteikia laimės jausmą, skatina vaikų laikyseną, fizinį judėjimą, gerina tarpusavio santykius.
👍 Projekto metu įsigyta įranga prisidės prie vaikų dienos centro „Mažasis princas“ ilgalaikių tikslų įgyvendinimo, t.y. kokybiškos vaikų dienos centro paslaugų pasiūlos ASS ir kitų sutrikimų turintiems vaikams.