Sporto fiesta

Kalvarijos VVG

Projekto vykdytojas: Kalvarijos vaikų ir jaunimo klubas ,,ARKA“

Projektas įgyvendinamas pagal VPS „Kaimo gyventojų sutelktumo skatinimas“.

Projekto tikslas – organizuojant bendrus renginius su kaimo bendruomenėmis, mažinti atskirtį tarp įvairių gyventojų socialinių grupių, įgalinti juos veikti kartu.

Projekto metu suorganizuotos 2 veiklos:

  1. Susitikimai su kaimo bendruomenėmis. Susitikimai vyko 4 Kalvarijos VVG teritorijos kaimuose: Akmenynų, Liubavo, Tarprubežių ir Sangrūdos.

Susitikimų metu buvo pristatomas projektas, jo planuojamos veiklos bei rezultatai. Inicijuojama diskusija, kurios metu dalyviai buvo skatinami išreikšti savo mintis apie jaunų žmonių ir vyresnės kartos bendros veiklos galimybes savo gyvenamojoje vietovėje, pasidžiaugti jau nuveiktais darbais.

  1. Organizuoti dažasvydžio turnyrai. Turnyrai vyko 4 Kalvarijos VVG teritorijos kaimuose: Akmenynų, Liubavo, Tarprubežių ir Sangrūdos. Dalyviai galėjo dalyvauti trijų amžiaus grupių komandose: vaikų (7-13 m.), jaunimo (14-29 m.), suaugusiųjų (30+m.).

Turnyruose dalyvavo 254 žaidėjai nuo 6 iki 78 m. Dauguma iš projekte dalyvaujančių kaimo gyventojų, turėjo galimybę šią pramogą išbandyti pirmą kartą.

Daugiau informacijos:
http://kalvarijosvvg.lt/