Stovyklavietės „Dubysa“ plėtra

Pareiškėjas Irmantas Zalensas projektą „Stovyklavietės „Dubysa“ plėtra“ pagal Kauno r. VVG Kvietimą Nr. 4 „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“. Projekto įgyvendinimui skirta paramos suma sudaro – 74 000,00 Eur, Projekto vertė – 127 914,28 Eur.
Vykdant projekto veiklas bus sukurtos naujos ir inovatyvios turizmo paslaugos kaime. Bus pastatytas 1 kupolinis namelis, įsigyta 40 baidarių komplektų ir įrengtos 2 sporto aikštelės (krepšinio ir tinklinio). Bus skatinamas jaunų žmonių bei vietos gyventojų įtraukimas į darbo rinką – sukurtos 2 darbo vietos. Įgyvendinus projektą bus vykdoma poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla (55.20 pagal EVRK).