Susirinkimo darbotvarkėje bus sumanūs kaimai

Sausio 16 d. nuotoliu susitikusi VVGT valdyba nusprendė neatidėliodama kviesti narių visuotinį susirinkimą dėl „Sumanių kaimų“ priemonės. Susirinkimas vyks nuotoliu sausio 31 d. nuo 9 val.

Valdybos nariai diskusijose aptarė rekomendaciją tinklo nariams nedalyvauti paskelbtame pirmajame „Sumanių kaimų“ priemonės kvietime. Svarbiausia priežastis – į Taisykles perkeltas finansavimo intensyvumas gerokai perspaustas, nei tai numatyta Reglamente. Reglamente numatyta, jog ši pažangi ir labai geidžiama, jungianti kaimo veikėjus priemonė galėtų būti finansuojama iki  100 proc. Mūsuose, net nevyriausybininkai, įskaitant kaimų bendruomenes, savo idėjai gali tikėtis nedidesnio kaip 85 proc. intensyvumo, ką jau kalbėti apie į tinklą įsitraukti sutinkantį verslą (jam būtų taikomos 65 proc.) ar savivaldybės poreikius (40 proc.). Taip pat valdybos nariai rinks tarptautinę šios priemonės patirtį, sutarta rengti „Sumanių kaimų“ pavyzdžių aptarimo mokymus.

Taip pat valdyboje diskutuota dėl naujos atlyginimų sistemos. Tartasi, Kad tinklas parengtų pavyzdinę atlyginimų tvarką. Kalbėta apie regėjimo negalios žmonių galėjimą skaityti VVG informaciją, ir tartasi, kad reikia bendrų diskusijų su regėjimo negalios organizacijų specialistais, kaip VVG galėtų prisidėti prie šios grupės žmonių informacinio lauko gerinimo.

Aptartos vietos projektų taisyklių aktualijos. VVG tinklas nenuleidžia rankų ir inicijuos dar kartą diskusiją dėl grynojo pelningumo reikalavimo bendruomeniniam ir socialiniam verslui bei prievolės fiziniams asmenims pildyti „giminės medžius“.

VVG tinklo nariai kviečiami įsitraukti į dalyvaujamojo biudžeto webminarus, pakviesti kaimo bendruomenes aktyviai dalyvauti.

VVGT informacija