Teminio „Liepų kaimo“ plėtra

👉Projekto tikslas – plėsti Gižų kaimo bendruomenės teikiamų paslaugų asortimentą. Vietos projektu siekiama pagerinti teikiamos teminio „Liepų kaimo“ edukacinės programos kokybę bei pradėti teikti siuvimo paslaugas vietos gyventojams.
✅Įgyvendinus projektą praplėstas teikiamų paslaugų asortimentas, įsigytos įrangos dėka šaltuoju metų laiku kokybiškai teikiamos edukacinių programų organizavimo paslaugos, šiltuoju metų laiku sudaroma galimybė edukacijas vykdyti lauke bei patenkinamas vietos gyventojų poreikis siuvimo paslaugoms. Vietos projektu prisidedama prie ekonominės veiklos skatinimo Vilkaviškio krašto VVG teritorijoje, kuriamos naujos darbo vietos kaimo gyventojams.
✅Projektu siekiama plėtoti teminį „Liepų kaimą“. Projekto metu įsigyta įranga pagerina teikiamų edukacinių paslaugų kokybę, įsigyta siuvimo įranga ir pradėtos teikti siuvimo paslaugos sudaro galimybę pradėti gaminti įvairius suvenyrus susijusius su „Liepų kaimu“. Bendra projekto vertė – 14 900,00 Eur, iš jų: 3 202,00 Eur savivaldybės lėšos.
ℹDaugiau informacijos: