Tinklo pirmininkė lanko tinklo narius: nuogąstavimas dėl ateities LEADER

VVG tinklo pirmininkė Helena Naglazienė pradėjo savo viešnages pas tinklo narius, kad geriau juos pažintų ir drauge aptartų tinklo veiklas bei vietos veiklos grupių aktualijas. Šiais metais pirmasis vizitas įvyko kovo 5 dieną Šiaulių krašte.

Šiaulių rajono VVG biure susirinko visų apskrities VVG atstovai. Aptarti pagrindiniai šių dienų VVG reikalai – Žemės ūkio ministerijos prašymas aptarti VVG jungimosi galimybes ir formas ateityje, naujų strategijų startai bei sumanių kaimų strategijų aktualijos.

Šiaulių rajono VVG, žmonės iš Radviliškio, Kelmės, Šiaulių, Joniškio, Raseinių, Pakruojo, Akmenės rajonų po diskusijų apibendrino, kad VVG jungimosi idėjos esmės dar negali giliai suvokti, reikėtų daugiau užuominų, daugiau laiko apmąstymams, kokią naudą susijungusios VVG duotų, ar jos neatitoltų nuo teritorijos gyventojų, nuo lūkesčių – ir ar toks jungimasis nepadarytų LEADERio eiline biurokratinę struktūra, kuri veikia ne iš apačios puoselėjamų vilčių, bet pagal reikalavimus iš viršaus.

Prie naujo laikotarpio starto linijos visos apskrities VVG stos nuo šių metų antrojo pusmečio, nes dar turi šio laikotarpio strategijų lėšų likučių ir organizuoja kvietimus. Taip pat grupių nariai pasakojo, kad aktyviai bendrauja su teritorijos pareiškėjais ir brandina Sumanių kaimų strategijų idėjas, tačiau sukonkretinti apčiuopiamų temų dar negali.